Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers5

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Feb 10, 2024

TASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 27 Oct 2016 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Status
  • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode53874-5
Registry number1043898
Incorporation Date27 Oct 2016 (8 years ago) / 195 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #464501 - Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil)
  • #4645 - Wholesale of perfume and cosmetics
  • Description:
  • a-Şirket kozmetik sektöründe kullanılan  ürünlerin, sağlık ürünlerinin, bitkisel ilaç ve gıdaların, ilaç ve ilaç sanayinde kullanılan ürünlerle, ihtiyaç duyulan  tüketim malzemelerinin iç ve dış ticareti  ile ilgili gerekli izinleri alarak yurt içinde ve yurt dışında, imalatını,  alım satımını, ithalat ve ihracatını yapabilir. b- Şirket ilaç ve sağlık sektörü ile ilgili olarak gerekli izin ve ruhsatları alarak, bitkisel sağlık ürünlerinin, insan sağlığı için gerekli tıbbi ilaçların  üretimini, dağıtım pazarlaması ile ithalat ve ihracatını yapabilir. c- Şirket kozmetik sanayi ile güzellik ve bakım sektöründe kullanılan ürünlerin imalatını, alım satımıyla ithalat ve ihracatını yapabilir. d- Şirket kuru ve yaş gıda ile sebze meyve üretimi yapabilir, her türlü kuru ve yaş gıdanın, her türlü gıda tüketim ürünlerinin toptan ve perakende ticareti ile ithalat ve ihracatını yapabilir. e- Şirket,  yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere kanunların izin verdiği ölçüde ortak olabilir, , bayilik, distribütörlük, acentelik, mümessillik alıp verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında üretim yerleri, mağazalar, şubeler, temsilcilikler açabilir,    f- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılan fuar ve organizasyonlara katılabilir. g- Şirket,  faaliyet konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı,  know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka, patent ve emsali gibi hakların istihsal ve iktisap edilmesi  veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralanması,  devir edilmesi,  başkalarına ait olanların devrinin alınması işlerini yapabilir. h- Şirket, konusuyla ilgili ülke sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve  kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü ihalelere katılarak ihaleleri üstlenebilir.  ı-   Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredilerin dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı  bankalardan temin edebilir.  Leasing şirketleri ve diğer kiralama şirketlerinden  kiralama yoluyla şirket lehine menfaat sağlayarak   tasarruflarda bulunabilir i- Şirket,  amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü satın alabilir,, satabilir,  kiralayabilir, kiraya verebilir,  bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakların tesis edilmesini, ipotek alınmasını,, ipotek verilmesini, ve ipoteklerin fek edilmesi işlerini yapabilir. Şirket sahip  olduğu gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.  Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins   tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufların    gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Ayrıca şirketin ihtiyaç duyması halinde  diğer  kişi, kuruluş ve  şirketlerin,  şirketin borcuna kefalet vermesini sağlayabilir. Başka kişi ve şirketlerin borcuna da şirket kefalet verebilir. j- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan,  her nevi kara, deniz hava  nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.       Şirket,  yukarıda sıralanan işlerin dışında ileride kendisine faydalı görülecek ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konularda başka işleri de yapabilir.

Contact details

Legal addressZAFER MAH.BAHARGÜLÜ SK.1 BAHÇELİEVLER

Officers

individual

IndividualTurkey

Feyzan Akbulut

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Doğan Şahi̇n

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0996-0482-2330-0017

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at ZAFER MAH.BAHARGÜLÜ SK.1 BAHÇELİEVLER

What is TASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil)

What year was TASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE ÜÇDOKUZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2016