Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers33

Tax information

FAQ

Find out all the information about TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Feb 12, 2023

TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Feb 12, 2023

Turkey 24 Oct 2016 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • TES ENDÜSTRİYEL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode53295-5
Registry number1043317
Incorporation Date24 Oct 2016 (7 years ago) / 147 companies with the same date
Paid share capital1.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #429902 - Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.)
 • #4299 - Construction of other civil engineering projects n.e.c.
 • Description:
 • Yurt İçinde ve Yurt Dışında, a.Enerji, Petrol, Madencilik, Gıda dahil her türlü endüstriyel tesislerin, makina, cihaz, alet ve her türlü tesisatın bakım ve onarımını yapmak. b.Enerji, Petrol, Madencilik, Gıda dahil her türlü endüstriyel tesislerin, makina, cihaz, alet ve her türlü tesisatın işletmeye alınmasını yapmak ve işletmek, danışmanlık  yapmak. c.Faaliyet alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası sertifikasyon kurumlarından, kalite ve güvence kuruluşları ile, işbirliği yapmak, kalite güvence sistemleri hakkında uygulama, danışmanlık, denetleme, kontrol, gözetim ve aracılık hizmetlerinde bulunmak. Kalite kontrol proje taahhüt, bakım onarım, test ve kontrol hizmetlerinde bulunmak. d.Faaliyet alanı ile ilgili olarak her türlü ihale ve pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya başkaları ile müştereken yapmak veya yaptırmak, bahse konu faaliyetler ile ilgili her türlü izni almak. Bu amaçla makine, teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek, Devletin bu konudaki her türlü kolaylıkları ile teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak, bu fasılla ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunmak ve borç altına girmek. e.Faaliyet alanı ile ilgili olarak her türlü endüstriyel tesisin e-bakım ve teknolojik  akıllı bakım sistemlerin kurulması devreye alınması ve işletilmesi alanından hizmet ve danışmanlık vermek. f.Enerji Petrol vb. endüstriyel tesisler için her türlü mühendislik, inşaat, montaj mekanik  elektrik işlerini yapmak bu amaçla taahhüt işlerine girmek, bahse konu malzemelerin ithalatını, ihracatını yapmak ve yurtiçinde  yurtdışında pazarlamak. g.Her türlü inşaat, onarım, elektrik ve mekanik tesisat teçhizat ve montaj taahhüt işleri proje, teknik müşavirlik, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale ve pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya başkaları ile müştereken yapmak veya yaptırmak bahse konu faaliyetler ile ilgili her türlü izni almak. Bu amaçla yurtdışından veya içinden gereken, makine, teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek, devletin bu konudaki her türlü kolaylıkları ile teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak, bu fasılla ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunmak ve borç altına girmek. h.Şirketin konusu ile ilgili işlerce kullanılmak üzere nakit veya teminat mektubu kredisi temini için taşınır veya taşınmaz mallarını banka veya benzeri müesseselerde ipotek edebilir ve bu ipoteklerin kaldırılmasını sağlayabilir. i.Şirket amaç ve konusuyla ilgili her türlü mümessillik, distribütörlük, acentelik faaliyetlerinde bulunabilir. Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, her türlü yazılımı satın alabilir ve geliştirebilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir,  başkalarına kiralayabilir veya satabilir.

Contact details

Legal addressCEVİZLİ MH.CEVİZLİ D-100 GÜNEY Y.YOL CD.KURİŞ KULE AP.N:2 K25 KARTAL
Phone
 • +90**************
Fax
 • 026********
Website
 • tek*********

Officers

individual

IndividualTurkey

Gökhan Yaşa

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Gökhan Yaşa

Yönetim Kurulu Üyesi Sınırlı Yetkili

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0840-0405-3790-0022

Frequently asked questions

Where is TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at CEVİZLİ MH.CEVİZLİ D-100 GÜNEY Y.YOL CD.KURİŞ KULE AP.N:2 K25 KARTAL

What is TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.)

What year was TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2016