Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 17, 2023

TEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 17, 2023

Turkey 04 Jan 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode351105-5
Registry number1341709
Incorporation Date04 Jan 2022 (2 years ago) / 423 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #469004 - Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
  • #4690 - Non-specialised wholesale trade
  • Description:
  • 1- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutları yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü elektrik, inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, elektrik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek. 2- Yurt içi ve dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek. 3- Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik işleri, inşaat, yol, kanalizasyon, sondaj, iskele, liman, havaalanı, baraj, endüstri tesisleri, boru hatları, tesisat ve taahhüdü ve yapımı bu işlerle ilgili her nevi projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerini gerçekleştirmek, konusu ile ilgili her türlü dekorasyon işlerini projelendirmek, bunlara ait malzemelerin araç ve gereçlerin imal ve montajını yapmak, taşeron firmalara yaptırmak, satın almak, kiralamak veya kiraya vermek. 4- Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, bu projeleri gerçekleştirmek, montajlarını ve tesisatlarını yapmak. 5- Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ve imalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama organizasyonları kurmak. 6- Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taahhütleri ile iştigal etmek. 7- Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, işletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak; icabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek. 8- Konusu ile ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mümessillikler, bayilikler, distribütörlükler almak ve vermek. 9- Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak. 10- Havaalanı, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik-mekanik sistemlerinin, üretim bantları vb. işletilmesi periyodik bakımlarını yapmak, arıza onarımları, her türlü teknik analizlerini yapmak, yenilemek vb. yönelik danışmanlık hizmetleri vermek, taşeron firmalara yaptırmak. 11- Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. 12- Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. 13-.Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını ür

Contact details

Legal addressATAKENT MH.221.SK.ROTA OFFİCE ST.A BL AP.NO:3/1/17 KÜÇÜKÇEKMECE
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Hasan Teki̇n

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Hasan Teki̇n

Partners


Paid-up share capital100.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0838-0934-4420-0001

Frequently asked questions

Where is TEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

TEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ATAKENT MH.221.SK.ROTA OFFİCE ST.A BL AP.NO:3/1/17 KÜÇÜKÇEKMECE

What is TEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

TEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)

What year was TEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

TEMS ELEKTRİK VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022