Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers19

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about TOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 26, 2023

TOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 26, 2023

Turkey 21 Jan 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode289098-5
Registry number1278790
Incorporation Date21 Jan 2021 (3 years ago) / 294 companies with the same date
Paid share capital165.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #661990 - Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, yatırım ortaklığı ve saklama hizmetleri, vb.)
  • #6619 - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
  • Description:
  • Şirketin başlıca amaç ve konusu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ("6493 Sayılı Kanun") ve buna bağlı olarak çıkarılan sair ikincil düzenlemeler kapsamında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından izin verilmesi koşuluyla faaliyet göstermek suretiyle 6493 Sayılı Kanun` da düzenlenen ödeme hizmetlerini sunmak ile her türlü elektronik para ihracı olup, bu kapsamda 6493 Sayılı Kanun ve MASAK mevzuatı başta olmak üzere tabi olunan mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde; 1. Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkân veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması, 2. Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil, doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferi yapılması, 3. Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti, 4. Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemleri, 5. Ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetleri, 6. Ödeme aracının ihracının veya kabulünün gerçekleştirilmesi, 7. Cüzdandan cüzdana para transferinin sağlanması, para havalesi dahil her türlü para transferlerinin yapılması, 8. Gerekli teknik altyapının ve sistemin kurulması 9. Para havalelerinin yapılması, 10. Elektronik para ihracı, 11. Fiziksel ve Sanal Pos hizmetinin verilmesi, 12. Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri, 13. Elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran kart saklama, kart verilerinin işlenmesi, suiistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler ile elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, 14. Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti, 15. Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrimiçi platformlarda sunulması hizmeti, İşlemleri başta olmak üzere Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında tariflenmiş ödeme hizmetlerinin tamamının sunulması, elektronik para ihraç edilmesi ve sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemlerini gerçekleştirmektir. Şirket, yukarıda sınırlı olarak belirtilen amaç ve konusunun gerçekleşmesi için Kanun ve ilgili mevzuat ile TCMB tarafından verilen faaliyet izni dahilinde kalmak, bunlarla sınırlı olmak ve Kanun`da belirtilen faaliyet yasaklarına uymak şartı ile özellikle aşağıda belirtilenler dahil tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir: a) Yukarıda belirtilen işlerle ile ilgili mobil cihazlar, yazılımlar ve bu alanda uygulamaların yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, b) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili her türlü yazılım, ürün mal ve maddeyi ithal etmek, c) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili her türlü veri toplama, veri depolama, veri işleme, veri izleme, veri raporlama işleri ile yasada sistem işleticisi tarafından yapılabileceği belirtilenler dışında kalan her türlü mutabakat işlemlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, d) Amaç ve konusu ile kayıtlı olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır veya taşınmaz malları satın almak ve gerektiğinde satmak, sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, üzerlerinde rehin, ipotek ve ayni hak tesis etmek, rehni veya ipoteği fek etmek, Şirket`in hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve kefalet veya garantörl

Contact details

Legal addressBURHANİYE MAH.NAGEHAN SK.B BLOK NO:4B/1 ÜSKÜDAR
Phone
  • +90*************
Website
  • tom**********

Officers

individual

IndividualTurkey

Ayhan Aydin

Former Executive Board

individual

IndividualTurkey

Onur Özkan

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0850-0654-8890-0001

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is TOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at BURHANİYE MAH.NAGEHAN SK.B BLOK NO:4B/1 ÜSKÜDAR

What is TOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, yatırım ortaklığı ve saklama hizmetleri, vb.)

What year was TOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ started?

TOM PAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2021