Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers35

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Mar 14, 2024

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Mar 14, 2024

Turkey 05 Mar 1998 (26 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • MNG TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode391280-0
Registry number391280
Incorporation Date05 Mar 1998 (26 years ago) / 94 companies with the same date
Paid share capital42.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #602001 - Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  • #6020 - Television programming and broadcasting activities
  • Description:
  • Şirketin başlıca amacı; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket, radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için 6112 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerde bulunmaması kaydıyla ihtiyaç mukabilinde aşağıdaki faaliyetleri yapabilecektir. Şirket, yayın hizmeti ile ilgili olarak; a) Yurt içine ve dışına yönelik, yeniden iletim dâhil, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak; doğrudan halka yönelik olarak veya multipleks işletmecileri veya platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın hizmeti sunmak, b) Kanun çerçevesinde şirket devri veya birleşme işlemleri yapmak, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde verici tesis ve işletim şirketine ortak olmak, yayın lisansını devralmak ve devretmek, ilgili kurumlara logo/çağrı işareti için marka tescil başvurusunda bulunmak, tescil edilen markayı devralmak ve devretmek, c) Marka, model, resim, patent, ihtira beratı, lisans, ruhsatname, telif hakkı, ticaret unvanı, teknik yardım anlaşması, know-how gibi hakları iktisap etmek, kullanmak, kiralamak ve satmak, ç) Verici ve alıcı cihazları kurmak, makine, teçhizat ve malzemeyi ihtiyaca binaen üretmek, kiralamak, almak, ithal etmek, ihtiyaç fazlasını satmak, kiraya vermek, d) Prodüktörlük, haber, dizi, film, reklam vb. program yayınları faaliyetinde bulunmak, bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkını almak, devretmek, e) Her türlü sınai, zirai, kültürel ve ticari ürünlerin tanıtımı için sesli ya da görüntülü reklam yapmak f) Yurt içinde ve yurt dışında her nevi sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve olayı izlemek, gelişmesine katkıda bulunmak, eğitimler vermek ve almak, g) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç hâlinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile prodüksiyon ve yayın için iş birliği yapmak, ğ) Yabancı personel istihdam etmek, h) Film, dizi, belgesel vb. video, radyo programları ve televizyon programlarını hazırlamak, bu hizmeti yapabilmek için stüdyo kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kullandırmak, bu konuda sözleşmeleri akdetmek; yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi, kefalet, teşvik almak ve kullanmak, bunlarla kefalet, rehin, kredi, leasing ve diğer gerekli sözleşmeler ile her türlü yasal ve hukuki işlemleri yapmak, ı) İhtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri ve bunlara bağlı hakları temellük ve tasarruf etmek, satın almak, satmak, kiralamak,elden çıkarmak, ifraz, tevhid ve parselasyon için her türlü muameleyi yapmak, gerekli tesisleri kurmak, rehin ve ipotek almak veya Şirketin veya üçüncü şahısların borçları için mülkiyeti Şirkete veya üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine ayni haklar başta olmak üzere rehin ve ipotek tesis etmek, Şirkete ait menkul işletme tesisatı üzere ticari işletme rehni tesis etmek, Şirket lehine ve aleyhine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek, Şirketin ve üçüncü şahısların borçları için kefil olmak, üçüncü şahısların kefaletini kabul etmek, i) Yurt içi ve yurt dışında her türlü haberin toplanması, değerlendirmesi ve yayımlanmasını sağlamak, j) Yurt içi ve yurt dışında televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayın hizmeti programları yapmak, yaptırmak, gerekirse bu programları yurt içinden ve/veya yurt dışından satın almak ve satmak, yayıncılıkla ilgili gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç duyulan cihaz, film, program, vs. ithalatını ve ihracatını yapmak, k) Yayın programları için üçüncü kişilerle reklam ve sponsorluk anlaşmaları akdetmek, telif anlaşmaları yapmak, belli aralıklarla kültür, sanat ve eğitim amacına yönelik gazete ve dergi yayımlamak, l) Teletex yayını yapmak, m) 6112 sayılı Kanunun 19uncu maddesine aykırı olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili yerli ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak şirketlere kurucu ortak olmak, sonradan katılmak ve kuruluşları devralmak, devretmek, satmak veya satın almak, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle iş birliği ve ortaklıklar tesis etmek, sahip olduğu menkul kıyme

Contact details

Legal addressKEMERBURGAZ YOLU CENDERE MEVK. NO.29 AYAZAĞA
Fax
  • 021********
Website
  • tv8*******

Officers

individual

IndividualTurkey

İlknur Banu Ilicali

Former Executive Board

individual

IndividualTurkey

Ebru Atasav Tahranci

Yönetim Kurulu Üyesi Sınırlı Yetkili

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0622-0090-2060-0018

Frequently asked questions

Where is TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at KEMERBURGAZ YOLU CENDERE MEVK. NO.29 AYAZAĞA

What is TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

What year was TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ started?

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ was started in 1998