Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about VESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 06, 2024

VESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 6, 2024

Turkey 06 Jun 2023 (10 months ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameVESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode463564-5
Registry number1458101
Incorporation Date06 Jun 2023 (10 months ago) / 244 companies with the same date
Paid share capital1.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #331211 - Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil)
  • #3312 - Repair of machinery
  • Description:
  • MAKİNA VE TEÇHİZAT a. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. b. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. c. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. d. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir, bakım ve montajını yapmak. e. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin ( Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik, elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. f. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı. Şirket yukarıdaki amaç ve konularına ulaşmak için 1.Çalışma alanına giren her türlü yerli ve yabancı , resmi ve özel kuruluşlara ,şirketlere her şekil ve surette katılabilir, onlarla işbirliği yapabilir ve bu konularda yeni şirketler kurabilir. 2.Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan her türlü nakdi ve ayni kredi temin edebilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve hakları aracılık yapmamak şartı ile iktisap etmek , işletmek ,gerektiğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayri menkuller üzerinde şirket üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. 3.Konusunun sınırları içersinde kalmak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul alır ,satar, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir. 4.Tasarruf ve temellüke dair bütün mamulleri yapabileceği gibi bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. 5.Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 6.İç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Aval ve kefalet kredileri alabilir.Gerektiği takdirde şirketin gayri menkullerini ipotek edebilir, teminat olarak gösterebilir. 7.Şirketin alacakları için lehine her türlü ipotek alabilir veya kaldırabilir. 8.Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, acentesini açabilir ,bu firmalarla ilgili acentelik, ve mümessillik konusunda anlaşma yapabilir. 9.Yukarıda fıkralarda yazılı işlerle ilgili olarak şirket,yurt içinde ve yurt dışında ihalelere iştirak edebilir. 10. Gayri menkuller üzerinde inşaat , teminat ipoteği tesis edebilir , intifa , sükna hakları tesis edebilir , kat irtifakı veya kat mülkiyeti verebilir , kaldırabilir. 11. Şirket bu maksatla gayrimenkul satın alabilir. Gayri menkuller ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayri menkuller (arsalar) üzerine inşaat yapabilir , yaptırabilir , bunları gerektiğinde satabilir. Bu gayri menkuller arsa veya arazi ise bunların parselasyonunu ifraz ve tevhit işlemlerini , irtifak , cins tashihi işlemini yapabilir ve kat mülkiyetini tesis edebilir. 12. Şirketin iştigal mevzuu içinde her türlü makine, araç, gereç, nakil vasıtaları, hammaddeler ve işletme malzemelerini yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

Contact details

Legal addressFATİH MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:12A SANCAKTEPE

Officers

individual

IndividualTurkey

Seçi̇l Yilmaz

Müdür Münferiden


Paid-up share capital1.000.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Seçi̇l Yilmaz

Partners


Paid-up share capital1.000.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0925-1185-3130-0001

Frequently asked questions

Where is VESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

VESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at FATİH MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:12A SANCAKTEPE

What is VESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

VESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil)

What year was VESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

VESKA TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2023