Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers4

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about YAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 19, 2023

YAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 19, 2023

Turkey 23 Feb 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameYAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode363628-5
Registry number1354423
Incorporation Date23 Feb 2022 (2 years ago) / 368 companies with the same date
Paid share capital500.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #8623 - Dental practice activities
  • #862301 - Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
  • Description:
  • A- SAĞLIK TURİZM SAHASI 1-Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, Diş muayenehaneleri ,Diş poliklinikleri Diş ağız sağlığı ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 2-insan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili olarak ağız ve diş sağlığı konularında cerrahi müdahale, protez, periodontoloji, pedodonti, implant uygulamaları, tıbbi tedavi ve benzeri tedavilerin yapılması 3-Türkiyedeki tıbbi faaliyetlerin ve özellikle diş hekimliği ve diş sağlığının gelişmiş ülke standartlarına çıkarılması ve gelişmelerin ülkemizde de uygulanabilmesi maksadıyla gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek, projeler ve hizmetler geliştirmek teknoloji transferini sağlamak ve bunları uygulamak, bu konularda organizasyonlar tertip etmek ve yöneticilik hizmeti vermek gerek görüldüğünde eğitim merkezleri kurmak; 4-Diş ve halk sağlığı bulaşıcı hastalıkların bağışıklığın sağlanması bakımından her türlü tıbbi mamül, yarı mamül, ilaç, aşı araç ve gereçlerin, tıbbi mevzuata uygun olarak üretilmesi, ithalatı, ihracatı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda doktor, diş hekimi ve uzman elemanlar yetiştirmek ve çalıştırmak 5-Diş, halk ve çevre sağlığı konularıyla ilgili olarak, araştırma, geliştirme merkezleri, dispanser, klinik ve hastaneler ile diş protez laboratuvarları kurmak ve buralarda standartlara uygun faaliyetlerde bulunmak, yeni gelişmeler ve teknolojileri tanıtmak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışı geziler, seminerler, konferanslar, paneller, 6- İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. 7-Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 8- Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 9- Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 10-Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. 11- Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 12-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. 13- Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 14-Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek. 15- Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek. 15- Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. 16-Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek. 17- Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. 18-Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 19-Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 20- Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yat

Contact details

Legal addressHIRKA-İ ŞERİF MAH.KEÇECİLER CAD.NO:12B FATİH
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Mustafa Erteki̇n

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Mustafa Erteki̇n

Müdür Münferiden


Paid-up share capital300.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0929-0872-6060-0001

Frequently asked questions

Where is YAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

YAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at HIRKA-İ ŞERİF MAH.KEÇECİLER CAD.NO:12B FATİH

What is YAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

YAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Dental practice activities

What year was YAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

YAKUT VE MERCAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022