Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about YOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 13, 2023

YOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 13, 2023

Turkey 27 Oct 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameYOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode336323-5
Registry number1326661
Incorporation Date27 Oct 2021 (3 years ago) / 334 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #181201 - Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri
  • #1812 - Other printing
  • Description:
  • 1. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. 2. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür çizgi roman gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. 3. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür, çizgi roman ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak. 4. İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. 5. Her türlü kitap, dergi , çizgi roman ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek. 6. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak. 7. Her türlü müzik ve ses, alet ve edevatlarını alıp satmak , kiralamak, kiraya vermek ithalatını, imalatını ve ihracatını yapmak, montaj ve taahhüt işlerini yapmak 8. Her türlü ortamda çalışan ve çalınan müzik aletleri ile ses sistemleri, radyo televizyon stüdyoları,verici istasyonları ,aktarıcı,alıcı,verici,kablo TV , video konferans,kapalı devre TV sistemleri , veri iletişim sistemlerive bu sistemlerle malzeme ve yan ürünlerin, yedek parça ve donanımlarının alımı satımı,montajı , ithalat ve ihracatını yapmak 9. Müzik aletleri ,edevatları ,ses cihazlarıile ilgili servis bakımı ve onarımı hizmetleri vermek ve yedek parçaları temin etmek 10. Müzik aletleri ,ses cihazları ve ilgili her türlü sistemleri kurmak ,projelendirmek ,danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermek,bunlarla ilgili cihazların ticaretini yapmak. 11. Her türlü müzik ,ses cihazları ile ilgili organizasyonlar yapmak, organizasyonlara katılmak 12.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak.Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak. 13. Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek. 14. Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi. Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak. 15. Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak. Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması. 16. Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuvar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak. 17. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak. 18. Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek. 19. Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak. 20. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek , kiralamak, kiraya vermek 21. Her türlü oyuncak alımı satımı, üretimi, tasarlaması, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak 22. Her türlü gıda maddeleri un ve undan mamul ve gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her çeşit maya,susam ,şeker ,tuz,yağ, nişasta, vanilya , kabartma tozu ile benzer her türlü ürünleri i

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.IKSV VAKFI BL N.5/2 BEYOĞLU
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Asli Özlem Kamaci Gençer

Partners


Paid-up share capital10.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Asli Özlem Kamaci Gençer

Müdür Münferiden


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0981-1457-6380-0001

Frequently asked questions

Where is YOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

YOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.IKSV VAKFI BL N.5/2 BEYOĞLU

What is YOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

YOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri

What year was YOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

YOLGEZER YAYINCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021