Search 1,884,775 companies from Ukraine or 56,602,153 companies from 28 juristictions

Get any company financial, juridical and historical data with international connections from the official sources

ПП "РЕМПОБУТСЕРВІС ЧЕРКАСИ"

Organization Organization

PP "REMPOBUTSERVIS ChERKASI"

0 reviews

Summary

Company Number38305241

Incorporation Date 11 Jul 2012 (9 years ago)

Company TypePRIVATE ENTERPRISE

JurisdictionUkraine

Is this your business?

B2BHint can help you find new customers and businesses.

Get access!

Details

NameПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПОБУТСЕРВІС ЧЕРКАСИ"

Short NameПП "РЕМПОБУТСЕРВІС ЧЕРКАСИ"

Registered Address 18000, Cherkaska obl., misto Cherkasi, Sosnivskiy rayon, VULICYa NABEREZhNA, budinok 83/1

Status registered

Paid share capital 1877585 UAH

Method of representation діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Officers

Founder

ShchOLOKOV ANDRIY MIKOLAYOVICh - 1877.59 UAH

ShTANKO ALESYa VASILIVNA - 938.79 UAH

ShESTAKOV SERGIY MIHAYLOVICh - 1877.58 UAH

ShELYaG VOLODIMIR DMITROVICh - 6759.31 UAH

ShEVChENKO IeVGEN MIKOLAYOVICh - 1877.59 UAH

ShAMKIY V'YaChESLAV IVANOVICh - 976.34 UAH

ChUPRINA SERGIY IVANOVICh - 1314.31 UAH

ChUYKO LYuDMILA ANDRIYiVNA - 4693.96 UAH

ChERNOV VOLODIMIR IVANOVICh - 938.79 UAH

ChERNISh TETYaNA MIKOLAYiVNA - 2816.38 UAH

ChERKAShchENKO V'YaChESLAV YuRIYOVICh - 938.79 UAH

ChEPURNIY YuRIY MIKOLAYOVICh - 1877.58 UAH

HUPChENKO OLEKSANDR MIHAYLOVICh - 657.15 UAH

HOLODYaY MAKSIM ANATOLIYOVICh - 2065.34 UAH

HLYuPKA ANDRIY VASILOVICh - 563.27 UAH

HIZhNYaK VITALIY BORISOVICh - 13330.85 UAH

HARLAMBOV GENNADIY MIKOLAYOVICh - 2816.38 UAH

FENSKE VALERIYa VOLODIMIRIVNA - 1408.19 UAH

URVATENKO VIKTORIYa ANDRIYiVNA - 1126.55 UAH

TYuPA ANDRIY VOLODIMIROVICh - 1877.59 UAH

TUPOTA SERGIY OLEKSIYOVICh - 3755.17 UAH

TKAChENKO OLEKSANDR ANATOLIYOVICh - 3942.93 UAH

TKALICh ROMAN VIKTOROVICh - 751.03 UAH

TIShchENKO YuLIYa VOLODIMIRIVNA - 469.4 UAH

SMIRNOV IGOR OLEKSIYOVICh - 972213.67 UAH

SVYaTENKO OLEKSIY VIKTOROVICh - 1689.83 UAH

SAVChENKO MIKOLA MIKOLAYOVICh - 938.79 UAH

SAVOChKIN SERGIY VIKTOROVICh - 1877.59 UAH

RYaDOVIY ANDRIY IVANOVICh - 563.27 UAH

RUD STANISLAV PETROVICh - 976.34 UAH

ROMANKO MAKSIM VASILOVICh - 2760.05 UAH

ROZhKO NATALIYa VOLODIMIRIVNA - 2253.1 UAH

PROSYaNKIN ANDRIY OLEGOVICh - 2065.35 UAH

POPOV IGOR VOLODIMIROVICh - 4693.96 UAH

POPADKO SERGIY SERGIYOVICh - 657.15 UAH

PONOMAROV SERGIY OLEKSANDROVICh - 657.15 UAH

POLIShchUK OLGA SERGIYiVNA - 1877.59 UAH

POVChUN IGOR OLEKSANDROVICh - 751.03 UAH

PILIPEY IGOR MIKOLAYOVICh - 938.79 UAH

PEREDERA VYaChESLAV VOLODIMIROVICh - 563.28 UAH

PAHLYuK MIKOLA MIKOLAYOVICh - 2065.35 UAH

PADALKA MARINA VALERIYiVNA - 938.79 UAH

OSTAPENKO VITALIY VIKTOROVICh - 751.03 UAH

OSINSKIY IeVGENIY MIKOLAYOVICh - 3755.17 UAH

OZERAN KOSTYaNTIN IeVGENIYOVICh - 938.79 UAH

ODNORAL NATALIYa MIKOLAYiVNA - 563.27 UAH

OVSIIeNKO LESYa OLEKSANDRIVNA - 1877.58 UAH

NOZDRATENKO VALENTINA PETRIVNA - 751.03 UAH

NOVAK MIHAYLO OLEKSANDROVICh - 751.03 UAH

NEChUYVITER ANASTASIYa RUSLANIVNA - 3191.89 UAH

NEChIPORENKO ANATOLIY PETROVICh - 2253.14 UAH

NESTROPA OLEKSIY MIKOLAYOVICh - 1126.55 UAH

NEMIRSKIY VYaChESLAV VITALIYOVICh - 938.79 UAH

NAPADAYLO OLEKSANDR VALENTINOVICh - 1877.59 UAH

NADRYuKOV OLEKSIY ILGISOVICh - 751.03 UAH

MUShIIeK ANDRIY MIHAYLOVICh - 2722.5 UAH

MUSIIeNKO TETYaNA PETRIVNA - 3755.17 UAH

MOROZOV SERGIY LEONIDOVICh - 104243.53 UAH

MORGUN ANASTASIYa OLEKSANDRIVNA - 1877.59 UAH

MOLYaKA VOLODIMIR GRIGOROVICh - 1877.59 UAH

MOZGOVIY MIKOLA GRIGOROVICh - 638.39 UAH

MATENChUK YuRIY IVANOVICh - 563.28 UAH

MAKSIMENKO IGOR GENNADIYOVICh - 469.4 UAH

MAKAROV DENIS GENNADIYOVICh - 751.03 UAH

MAYSTRENKO ARTEM ANATOLIYOVICh - 2816.38 UAH

LILA VASIL IVANOVICh - 938.79 UAH

LEVChENKO ANATOLIY LEONIDOVICh - 938.79 UAH

KUShNIR OLEKSANDR VALENTINOVICh - 751.03 UAH

KUChER PAVLO PETROVICh - 2628.62 UAH

KUChER IGOR OLEKSANDROVICh - 1877.59 UAH

KUZMENKO RUSLAN OLEKSANDROVICh - 1877.59 UAH

KRILOVA NADIYa VASILIVNA - 2816.38 UAH

KRIZhNIY VITALIY OLEKSIYOVICh - 2065.34 UAH

KRIVEC SERGIY MIKOLAYOVICh - 1877.59 UAH

KRASNYuK DMITRO IGOROVICh - 938.79 UAH

KRAVChENKO SERGIY MIKOLAYOVICh - 469.4 UAH

KOSENKO IVAN IVANOVICh - 2816.38 UAH

KOSENKO GALINA IVANIVNA - 2816.38 UAH

KORSUNOV IGOR OLEKSIYOVICh - 938.79 UAH

KORKOC VIKTOR SVIRIDOVICh - 938.79 UAH

KOPIIeVSKIY ANDRIY TIMOFIYOVICh - 1126.55 UAH

KOLISNIK OLEKSANDR GRIGOROVICh - 1877.58 UAH

KOLESNIChENKO SERGIY VASILOVICh - 7510.34 UAH

KOZAChUK VASIL ANTONOVICh - 938.79 UAH

KOZhA OLEKSIY LEONIDOVICh - 1877.59 UAH

KOVBASENKO OLEKSANDR MIHAYLOVICh - 1595.95 UAH

KINCEVIY BENEFICIARNIY VLASNIK (KONTROLER)-SMIRNOV IGOR OLEKSIYOVICh

KINCEVIY BENEFICIARNIY VLASNIK (KONTROLER)-MOROZOV SERGIY LEONIDOVICh

KINCEVIY BENEFICIARNIY VLASNIK (KONTROLER)-GOLOVNYa ALLA ILLIVNA

KIRILOV YuRIY VITALIYOVICh - 751.03 UAH

KARMOLITA IeVGEN MIKOLAYOVICh - 1502.07 UAH

KARAS MAKSIM ANATOLIYOVICh - 1877.59 UAH

KAZAKOV MIKOLA OLEKSANDROVICh - 751.03 UAH

IVAShchENKO INNA ANATOLIYiVNA - 5632.76 UAH

IVANChENKO VIKTOR ANATOLIYOVICh - 1877.59 UAH

IVANOV OLEG GENNADIYOVICh - 563.28 UAH

ZELENKO VIKTORIYa VASILIVNA - 3755.17 UAH

ZhUKOVSKIY OLEKSANDR SERGIYOVICh - 938.79 UAH

DUShEYKO ANASTASIYa OLEKSIYiVNA - 1877.59 UAH

DROGUL YaROSLAV VOLODIMIROVICh - 938.79 UAH

DMITRIIeV VOLODIMIR OLEKSANDROVICh - 1877.59 UAH

DMITRENKO OLENA DMITRIVNA - 1877.59 UAH

DZhUGAN MAKSIM MIKOLAYOVICh - 3285.77 UAH

GRINKOV OLEKSANDR GEORGIYOVICh - 1877.59 UAH

GOLOVChENKO IGOR VOLODIMIROVICh - 938.79 UAH

GOLOVNYa ALLA ILLIVNA - 247127.7 UAH

GOLOVKO OLEKSIY IVANOVICh - 2816.38 UAH

GLUShICh KATERINA IGORIVNA - 2065.34 UAH

GARMASh ROMAN OLEKSIYOVICh - 1220.43 UAH

GARAN OLGA PETRIVNA - 938.79 UAH

GAPONENKO DMITRO MIKOLAYOVICh - 4881.72 UAH

GALVA ANATOLIY LEONIDOVICh - 751.03 UAH

GAYDAR OLEG OLEKSANDROVICh - 938.79 UAH

GAYDAR KATERINA SERGIYiVNA - 1877.59 UAH

VORONIN STEPAN IVANOVICh - 1877.59 UAH

VOLOVIChENKO IGOR MIKOLAYOVICh - 70972.72 UAH

VOVK SERGIY IVANOVICh - 1877.59 UAH

VLASENKO MIKOLA VOLODIMIROVICh - 751.03 UAH

VASILIeV VLADISLAV YuRIYOVICh - 938.79 UAH

VASILENKO SERGIY MIKOLAYOVICh - 938.79 UAH

BUSLYa VLADISLAV YuRIYOVICh - 563.28 UAH

BURENKO OLEKSANDR VITALIYOVICh - 1877.58 UAH

BUZIKIN ILLYa ILLICh - 938.79 UAH

BUDYaK IVAN OLEKSIYOVICh - 3755.17 UAH

BROVARChUK YuRIY MIKOLAYOVICh - 938.79 UAH

BREUS OLEKSANDR VASILOVICh - 1877.59 UAH

BOChKOVSKIY ANATOLIY ANDRIYOVICh - 44780.41 UAH

BORShchOV ARTUR VITALIYOVICh - 1502.07 UAH

BOZhKO VADIM IVANOVICh - 1220.43 UAH

BOGOMOLOVA OLGA AFANASIYiVNA - 751.03 UAH

BIRChENKO TETYaNA MIHAYLIVNA - 1126.55 UAH

BILAN OLENA DMITRIVNA - 193597.82 UAH

BIeLOMOIN VOLODIMIR VALENTINOVICh - 938.79 UAH

BEZNOS SERGIY MIKOLAYOVICh - 2816.38 UAH

BARILKO IeVGENIY IeVGENIYOVICh - 563.27 UAH

BALAShOV YuRIY PETROVICh - 938.79 UAH

BALAShOV DENIS YuRIYOVICh - 4130.69 UAH

BABICh OLEKSANDR MIKOLAYOVICh - 1126.55 UAH

ANTONYuK SVYaTOSLAV IVANOVICh - 751.03 UAH

ABRAMOVA NATALIYa MIHAYLIVNA - 6102.15 UAH

керівник

SMIRNOV IGOR OLEKSIYOVICh

Reviews Leave review

This company hasn't received any reviews.

Related

Related companies (By Officers)

ShESTAKOV SERGIY MIHAYLOVICh

GO "NEZLAMNIY DUH" ADVOKATSKE OB'IeDNANNYa "YuRTERRA"

ShEVChENKO IeVGEN MIKOLAYOVICh

KMKP"POBUTRADIOTEHNIKA" VKF "LIGRAN" TOV "UKRPROMPOSTAChANNYa PLYuS" PP "LIPKAN I KOMPANIYa" TOV "AGROKOLOS-ChERKASI"

ChERNOV VOLODIMIR IVANOVICh

TOV "ODESNAFTOPRODUKTSERVIS" PP "TD "DIVO" TOV "KOMPANIYa "FORT-LTD" TOV "PROMKONTRAKT" TOV "EKSTRAKOM"

ChERNISh TETYaNA MIKOLAYiVNA

PP "AGENSTVO NERUHOMOSTI "TATI" TOV "ODISEY TUR"

ChERKAShchENKO V'YaChESLAV YuRIYOVICh

FG "ChERKAShchENKO V.Yu." TOV "ASLAVA"

ChEPURNIY YuRIY MIKOLAYOVICh

TOV "ALFATEKS" FG "AGRO-YuLEMI I KO"

HIZhNYaK VITALIY BORISOVICh

PP "SLAVUTICh-KONTAKT" TOV "YuNIKARNS TREYD" TOV "UKRTORGBUDMATERIALI- ChERKASI" TOV "YuNIKORNS"

TYuPA ANDRIY VOLODIMIROVICh

TOV "METALUKRTORG" TOV "FAVORIT-METAL"

TUPOTA SERGIY OLEKSIYOVICh

PP "SOFINIT"

TKAChENKO OLEKSANDR ANATOLIYOVICh

KNP "KMKLShMD" TOV "TORGOVIY DIM "EKOMET" GO "CZhSD" TOV "TIK LOGISTIKS" PP "SION" PEREYaSLAVSKA MISKA DERZhAVNA NOTARIALNA KONTORA KIYiVSKOYi OBLASTI TOV "GALANTORG" PP "PSP"DNIPRO"" ZAT "AVERS-22" OSBB "PR. CENTRALNIY 265" TOV "GRUPPI TREYD" TOV "DANKOM-AGRO" TOV "BILDGRUP" TOV "GEOLIT" TOV "ROKITNYaNSKA PAPEROVA FABRIKA" TOV "BUD-INVEST DNIPRO" LOZIVSKIY MISKRAYONNIY SUD HARKIVSKOYi OBLASTI TOV "MILL-GRUP" TOV "GAZENERDZhITREYD" PP "TKAChENKO" TOV "EKSPERT KONSALT SERVIS" TOV "FK "FAKTORING-GRUP" TOV "KINO" TOV "KAVAPRO" TOV "KLINIKA AKADEMIKA ZEMSKOVA" TOV "NIMECKA PRALNYa" STOV "VIDRODZhENNYa" PP "RYuK" SMO NDLM TOV "DETEKS INSTRUMENT"

TKALICh ROMAN VIKTOROVICh

TOV "ANTTEH PLYuS"

TIShchENKO YuLIYa VOLODIMIRIVNA

SFG"START" FG"SIZON"

SMIRNOV IGOR OLEKSIYOVICh

TOV "KOMPANIYa TSK PLYuS" TOV "REMPOBUTSERVIS PRIChAL" TOV "REMPOBUTSERVIS"

SMIRNOV IGOR OLEKSIYOVICh

TOV "REMPOBUTSERVIS PRIChAL" TOV "REMPOBUTSERVIS"

SVYaTENKO OLEKSIY VIKTOROVICh

BO "BF"VOYiNI ATO ChERKAShchINI" TOV "GRUPA KOMPANIY Z VANTAZhNIH PEREVEZEN" GO "AVTOMAYDAN - ChERKASI" GF OGP "OGF ChERKASKIY AVTOMAYDAN"

SAVChENKO MIKOLA MIKOLAYOVICh

TDV "OP "ShAHTA IMENI SVYaTOYi MATRONI MOSKOVSKOYi" PP "FOTON" TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VIDPOVIDALNISTYu AGROPROMISLOVA FIRMA "PROGRES PLYuS" TOV "LID PRODZhEKT" TOV "MBK"DNIPRO" AVTOShKOLA ChERKASKOYi OBLORGANIZACIYi VSA TOV STOV "OBRIY" TOV "LED PROEKT" VP GO "VSA" V ChERKASKIY OBLASTI SLUZhBA AVTOMOBILNIH DORIG V AVTONOMNIY RESPUBLICI KRIM SAD U HERSONSKIY OBLASTI GROMADSKA ORGANIZACIYa SPOZhIVAChIV ELEKTROENERGIYi "TOVARISTVO AVTOGARAZhIV "DEPUTATSKIY" TOV "ChERKASI-AVTOTEH" GROMADSKE FORMUVANNYa Z OHORONI GROMADSKOGO PORYaDKU "DEPARTAMENT PO BOROTBI Z KORUPCIIeYu TA ORGANIZOVANOYu ZLOChINNISTYu"

SAVOChKIN SERGIY VIKTOROVICh

PAPF "AGROPROMTRANS"

RYaDOVIY ANDRIY IVANOVICh

TOV "RYaDOVIY"

RUD STANISLAV PETROVICh

TOV "LIS PROM EKSPORT"

POPOV IGOR VOLODIMIROVICh

PROFSPILKA "KRIMSKA RESPUBLIKANSKA ORGANIZACIYa PROFSPILKI PRACIVNIKIV INNOVACIYNIH I MALIH PIDPRIIeMSTV UKRAYiNI" GO "MISTO MRIYi" NE MAIe TOV "DK "ENERDZhI" TOV "PROFSTIL" PP "YuG MD-EKSPORT" TOV "TD "PAPIR-MAL" PP "BUDCENTR - RUBIZhNE" MPP "ALMARI" TOV "LOGISTIChNA KOMPANIYa SVAM"

POPADKO SERGIY SERGIYOVICh

TOV "AYMAKS-AVTO" PP "GENSTROY - KOTEDZh"

POLIShchUK OLGA SERGIYiVNA

BF "MAYBUTNIe DITYaM" TEOFIPOLSKA RAYONNA ORGANIZACIYa PROFSPILKI PRACIVNIKIV OHORONI ZDOROV'Ya UKRAYiNI PP "POLIShchUK" TOV "POSTREYD" GO "DBAYuChI PRO MAYBUTNIe" GO "EKOLOGIYa TA SOCIALNIY ZAHIST VOLINSKOYi OBLASTI"

OSTAPENKO VITALIY VIKTOROVICh

TOV "SATURN OYL" TOV "LEMONI" TOV "VINLAYT" TOV "STB DONZhON" TOV "DIPLOMATIKO" TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VIDPOVIDALNISTYu "ARTEMIDA" TOV "MELIORA INVEST" TOV "NVP-BUDIVNICTVO"

OSINSKIY IeVGENIY MIKOLAYOVICh

TOV "IeVROKOMFORT 2015" TOV "IeVROKOMFORT+" TOV "SUZIR'Ya PIVDENNA KORONA" PRAT "CVB"

NEChUYVITER ANASTASIYa RUSLANIVNA

TOV "RI" TOV "PIVOVARENIY ZAVOD" TOV "PIVOKURNYa MOISEYa BENYa TA Ie. IeREMENKO"

NEChIPORENKO ANATOLIY PETROVICh

TZOV "BEKROS"

NEMIRSKIY VYaChESLAV VITALIYOVICh

PP "PEREMENA"

MUShIIeK ANDRIY MIHAYLOVICh

TOV "ChKM"

MUSIIeNKO TETYaNA PETRIVNA

TOV"AGROFIRMA KOLOS" TOV "INTEROPT- AGRO"

MOROZOV SERGIY LEONIDOVICh

TOV "SERVIS ENERGO-TUR" TOV "REMPOBUTSERVIS PRIChAL" TOV "REMPOBUTSERVIS"

MOZGOVIY MIKOLA GRIGOROVICh

TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VIDPOVIDALNISTYu "DANINA" STOV "KRASNOSLOBIDSKE"

LEVChENKO ANATOLIY LEONIDOVICh

TOV "VASILKIVSKIY SERVIS" TOV "ROMAShKA-PLYuS-S" TOV "FOKUS-BRIDZh" TOV "SPARTA-TIKA"

KUShNIR OLEKSANDR VALENTINOVICh

TZOV " INVEST ZAHID GRUP" FERMERSKE GOSPODARSTVO "KUShNIR O.V." TOV "ELTIS ELEKTRIK" PP "EM"

KUChER IGOR OLEKSANDROVICh

TOV "NOVODAVIDIVSKE"

KUZMENKO RUSLAN OLEKSANDROVICh

GF OGP "YaSTRUB" GF OGP "BULAT 2015" TOV "YuRIDIChNA KOMPANIYa "ES END PI"

KRIZhNIY VITALIY OLEKSIYOVICh

PP "EKOSERVIS - 4" TOV "MONOLIT ENERDZhI" TOV "TD BI OIL" TOV "FLESh TREYD" TOV "UKRSPEC - TRANS" TOV "ShOLC UTILIZATOR ACh" PRAT "INKOTRANS" TOV "REMPOBUTSERVIS" TOV "OLIeUM AZS SERVIS" TOV"IeVROTRANSLOGISTIKA" TOV "VIN GAZ"

KRIVEC SERGIY MIKOLAYOVICh

TOV "SMK GRUP"

KRASNYuK DMITRO IGOROVICh

PP "KOMPANIYa "YuNITRANS" TOV "ATLANTIK GRUP" TOV "FIRMA "KONSALTING LTD"

KRAVChENKO SERGIY MIKOLAYOVICh

TDV "KIROVOGRADGIDROSPECBUD" ZAT "IZMAYiLSKIY SUDNOBUDIVELNO-SUDNOREMONTNIY ZAVOD" TOV "SELHOZ-ALYaNS" MINISTERSTVO OBORONI UKRAYiNI STAROOSOTSKA ZSh I-III ST. PP "AMIKUS I KO" TOV "YuRIDIChNA FIRMA RESPEKT" PP "OREOL - ChERKASI" PP FIRMA "VIKONT" PP "SAMEY-SK" TOV "VIROBNIChA KOMPANIYa GALAKTIK" TOV "ARHIVARIUS" TOV FIRMA "AGRORESURSI" PP "UKRAYiNA - TRANSKONTINENTAL" TOV "PIDShIPNIKI-MIKOLAYiV" TOV "TVORChA MAYSTERNYa LITOS" TOV "REGIONTREYD" OSBB "AVALIANI 5A" TOV "VINTEA" TOV "MAKR-INVEST" SKP "FK "ShAHTAR-STAHANOV" OBSLUGOVUYuChIY KOOPERATIV "SADOVIY KOOPERATIV "DELFIN" TOV "PRODINVEST" ZAT "VINNICKIY NASINNIeVIY KOMPLEKS" TOV "HOUM LAYN" TOV "SIL INVEST" TOV "DNIPRO ESTEYT GRUP"

KOSENKO IVAN IVANOVICh

KZ STEPOVA AZPSM FG "KOSENKO I.I." FERMERSKE GOSPODARSTVO "VALYaVSKE" (KOSENKO IVAN IVANOVICh)

KOPIIeVSKIY ANDRIY TIMOFIYOVICh

FG "ARKOP 2" TOV "AGROVITA" TOV "ARKOP"

KOLESNIChENKO SERGIY VASILOVICh

TOV "ChERKASIShLYaHBUD" TOV "LIMOZh" TOV "LIMOZhINVEST" TOV "GRIN TAUN 2016" TOV "SITI BUD 2017" TOV "TRANSBUD-2017" TOV "INSTITUT GIDROTEHNIChNIH ROBIT" TOV "KOLTEH-ENERGO" TOV "ChERKASIShLYaHBUD-PLYuS" TOV "LIMOZhBUD" TOV "KOLTEH-TRANS"

KOVBASENKO OLEKSANDR MIHAYLOVICh

PMP "KA - O - EM" TOV "KA-O-EM+"

IVANOV OLEG GENNADIYOVICh

TOV "DOYGUN" OK "DIKUN"

ZELENKO VIKTORIYa VASILIVNA

TOV "SKLO-SERVIS"

ZhUKOVSKIY OLEKSANDR SERGIYOVICh

TOV "BVS EKSPERT" TOV "ITS UKRAYiNA LTD" TOV "BK SMU-56" TOV "PKL 2018" TOV "SOLODKIY KROL" PP "AY-TI BUK" TOV "KOLORADO GLOBAL"

DROGUL YaROSLAV VOLODIMIROVICh

TOV "YaRD-MAYSTER" TOV "MAYSTER-MARKET"

DMITRIIeV VOLODIMIR OLEKSANDROVICh

TOV "SIDMI" KP "BLIZNYuKIVSKA RAYONNA DRUKARNYa" DEPARTAMENT INFRASTRUKTURI TA ZhKG ChERKASKOYi ODA

DMITRENKO OLENA DMITRIVNA

TOV "KBO" TOV "MOTOR-2001" TOV "REMPOBUTSERVIS" SLOBOZhANSKA MITNICYa DERZhMITSLUZhBI

GRINKOV OLEKSANDR GEORGIYOVICh

TOV "LIDERTORGSERVIS"

GOLOVChENKO IGOR VOLODIMIROVICh

TOV"AG-GRUP UKRAYiNA"

GOLOVNYa ALLA ILLIVNA

TOV "REMPOBUTSERVIS"

GOLOVKO OLEKSIY IVANOVICh

VROUTMR YaR MGO "MR" TOV "FIRMA "MOM" FG "GOLOVKA O.I." STOV "VOLYa" TOV "ZOLOTONISKI SADI"

GAPONENKO DMITRO MIKOLAYOVICh

TOV "AGROSERVIS" TOV"DVK" FG "MERENChUK" TOV "DVK ALYaNS" TOV "IDSF"

GAYDAR OLEG OLEKSANDROVICh

PP "NTA LIS UKRAYiNI" PP "NTA UKRAYiNI" PP "TD "IeVROSERVIS-UKRAYiNA"

GAYDAR KATERINA SERGIYiVNA

PP "MADAGASKAR TUR TREVEL UKRAYiNA"

VOLOVIChENKO IGOR MIKOLAYOVICh

TOV "REMPOBUTSERVIS"

VOVK SERGIY IVANOVICh

SVK "SVITANOK" TOV"KAM NYu" TOV "NDP "VETERINARNA MEDICINA" FG "POKUTINSKA SLAVUTA" TOV "PTAHOCENTR" PP "TEATR DVIYNIKIV I PARODIY "GROTESK" TOV "RADIOKOM" PP "SNK" DOChIRNIe PIDPRIIeMSTVO "VETERINARNA MEDICINA" PP "VLADLEN"

VLASENKO MIKOLA VOLODIMIROVICh

TOV FIRMA "SUMITRANSSERVIS" SFG "ZORYa"

VASILIeV VLADISLAV YuRIYOVICh

DNIPROPETROVSKE OB'IeDNANNYa MOLODIZhNIH ORGANIZACIY TOV "DNIPROAVTOPARK" TOV "INTEL INZhINIRING" GO "INTERKLUB "VSESVIT" TOV "NAFTOTREYD GRUP" TOV "EKO-CENTR" TOV "BUDIVELNA KOMPANIYa BROKEN-HILL GRUP" PP "VLADEN" TOV "INTELSTROY" PP "YuNIFERRUM" TOV "ARMATEHNIKA" DNIPROPETROVSKE ORENDNE PIDPRIIeMSTVO "ODYaG"

VASILENKO SERGIY MIKOLAYOVICh

TDV "POPASNYaNSKIY VRZ" TOV "SPECIALIZOVANI SISTEMI OHORONI" TOV "ENERGORUH-SV" TOV "ONIPKO GRUP" GO RTK "TAVRIYa" TOV "ENERGIYa" NDP "IAT" GO"OPORA NACIYi" TOV "DNIPRO FUD SERVIS" PP "SBYuP "NOVAKOM" TOV "FINTEK GRUP" ST "AVIATOR" TOV "ATIS" TOV "ANV - AGRO" GROMADSKA ORGANIZACIYa VETERANIV VAT "DNIPROPETROVSKIY METALURGIYNIY ZAVOD IMENI KOMINTERNU" FG "ANV-LEND" MPP "SILGOSPREMONT" TOV "SANRAYZ STOUN"

BUZIKIN ILLYa ILLICh

PP "EKOSERVIS - 4" TOV "MONOLIT ENERDZhI" TOV "TD BI OIL" TOV "FLESh TREYD" TOV "ENERDZhI GAZ OIL" TOV "OLIeUM AZS SERVIS"

BUDYaK IVAN OLEKSIYOVICh

KP "ChERKASIINVESTBUD"

BREUS OLEKSANDR VASILOVICh

TOV "GAMMATREYD" TOV"INTARUS" TOV "ITC "INVISTA"

BOChKOVSKIY ANATOLIY ANDRIYOVICh

TOV "REMPOBUTSERVIS"

BILAN OLENA DMITRIVNA

TOV "REMPOBUTSERVIS"

BEZNOS SERGIY MIKOLAYOVICh

PP "TEPLOBUDDIM"

BABICh OLEKSANDR MIKOLAYOVICh

TOV "ROSTEK SHID" TOV "ZOLOTIY KRYaZh" TOV ''VITRILO-UKRAYiNA'' TOV "YuRSAIR" TZOV - FIRMA "BRIZ-PIVNICh" TOV "INTERMAGNETIK" TOV "KIYiV-ZAHID-KVARC" TOV "ATLANTIK ShIPPING INVEST" TOV "SMART INVESTICIYi" DP"HIMIK-SERVIS" TOV "HIMIK-INVEST-SERVIS" TOV"PLOShchA IeVROPI" TOV "REGSERVIS" TOV "AVTOGRIS" PRIVATNE PIDPRIIeMSTVO "TEHNOSVIT-ENERGO" HERSONSKA OBLASNA GROMADSKA ORGANIZACIYa "TOVARISTVO MEDIKO-SOCIALNIH EKSPERTIV" TOV "ROSTEK-SUMI" TOV "BK KONSALTING"

ANTONYuK SVYaTOSLAV IVANOVICh

KP "BONUS"

Related companies (By Address)

18000, Cherkaska obl., misto Cherkasi, Sosnivskiy rayon, VULICYa NABEREZhNA, budinok 83/1

TOV "REMPOBUTSERVIS"

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, below) should always be referred to for definitive information

Sources: Єдиний державний веб-портал відкритих даних