Logo
Menu

Lietuvių katalikų mokslo akademija

Lietuvių katalikų mokslo akademija

Activenėra likviduojama. svetainėje 2023 m. gruodžio 1 d.

TwitterFacebookLinkedin
202120202019
EURUSD

Norėdami peržiūrėti visus finansinius rodiklius atrakinkite šią bendrovę.

Turtas

Finansinis rodiklis2019
Ilgalaikis turtas
6.86K EUR
Trumpalaikis turtas
░░░░░░░░
Nuosavas kapitalas
░░░░░░░░

Įsipareigojimai

Finansinis rodiklis2019
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
░░░░░░░░