Logo
Menu

Societatea pe Acţiuni ACVA-BĂLŢI

ACVA-BĂLŢI

Canceleste inactivă

TwitterFacebookLinkedin
20222021202020192018201720162015
MDLUSDEUR

Pentru a vizualiza toți indicatorii financiari, deblocați această companie.

Venituri

Indicator financiar20212020
Venituri din vînzări
156K MDL
26%
123K MDL
10%
Costul vînzărilor
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Profit brut
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Cheltuieli administrative
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Alte cheltuieli operaționale
░░░░░░░░
-
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Profit înainte de impozitare
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Cheltuieli cu impozitul pe profit
-
░░░░░░░░
Profit net
-136K MDL
-15156%
Arrow
900 MDL
-77%

Active

Indicator financiar20212020
Total active
3.31M MDL
0%
3.29M MDL
0%
Active circulanteArrow
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Total active imobilizateArrow
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%

Total capital propriu

Indicator financiar20212020
Total capital propriu
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Capitalul social
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Rezerva
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Rezerve de profit și pierdere
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░

Datorii

Indicator financiar20212020
Total pasive
-
-
Datorii curente
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%

Altele

Indicator financiar20212020
Angajați
2
0%
2
100%