Logo
Menu

Tam erişim sağlayarak ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Activetasfiye sürecinde değildir üzerinde 31 Oca 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshSon güncelleme: Oca 31, 2023

Özet

İsimARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tarihsel isimler
  • ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • TASFİYE HALİNDE ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yargı YetkisiActiveTürkiye
BarcodeŞirket numarası854363-0
Kayıt numarası1368637
Kuruluş Tarihi08 Şub 2013 (10 yıl önce) (204 şirketler aynı tarihle)
Ödenmiş sermaye10.000.000,00 TRY
Faaliyet türü
  • İkincil:
  • #351119 - Elektrik enerjisi üretimi
  • #3511 - Elektrik enerjisi üretimi
  • Açıklama:
  • 1- Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü aracın ihtiyaç duyacağı dijital ürünler ve parçaları, makine ve ekipmanları ile enerji depolamaya yarayan bataryaları üretmek, ticaretini yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi, şarj ağı ve şarj istasyonları kurmak, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarını işletmek, şarj hizmetinin sunulması, kiraya vermek ve bayilikler vermek, makine/ekipman ve hizmet komisyonculuğu, acenteliği, ithalatı, ihracatı ve satışı ve bu konuların tümü kapsamında danışmanlık hizmeti vermek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunndan şarj ağı işletmeci lisansı almak, şarj ağı bünyesinde bir veya birden çok şarj istasyonunun, şarj ağı işletmecisi nam ve hesabına kurulması veya işletilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sertifika verilmesi, 2- Şarj istasyonu ve elektrik üretim tesisi kurmak, kiralamak, elektrik enerjisi üretmek, üretilen elektrik enerjisinin ve / veya kapasitesinin müşterilere satışını yapmak, makine / ekipman ve hizmet komisyonculuğu yapmak, 3- Elektrik enerjisi üretmek ve satmak amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmek, devir almak, kiralamak, kiraya vermek, 4- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 5- Kendi kuracağı santraller ve şarj istasyonları ile ilgili gerekli alt yapı ve üst yapı sistemlerini kurmak ve bunlarla ilgili gerekli tesis ve gayrimenkuller almak ve inşa etmek, 6- Enerji piyasası faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere, kurulmuş veya kurulacak enerji santrallerine ve şarj istasyonlarına danışmanlık hizmetleri vermek 7- Şirket`in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, tesisleri ve tesisatını kurmak, kiraya vermek, kiralamak, almak veya satmak. 8- Türkiye sınırları içinde ve yabancı ülkelerde elektronik ve elektrikli, mekanik ve elektromekanik malzemelerinin bunların aksesuarlarının imalatını, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret pazarlamasını montaj ve servis hizmetlerini yapabilir. 9- Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirecektir. 10- Şirket, elektrik enerjisi üretimi için tesis kurulması, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin veya kapasitenin müşterilere satışı, elektrik enerjisinin dağıtımı, elektrik dağıtım tesislerinin kurulması ve işletilmesi, perakende ve toptan elektrik satışı faaliyetleri ile iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere ilgili enerji mevzuatlarına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 11- Elektrik ve/veya buhar enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, inşa etmek, işletmeye almak, bakımını yapmak, satın almak, devralmak veya başka suretle elden çıkarmak, kiralamak, kiraya vermek, 12- Elektrik ve/veya buhar enerjisi üretmek amacıyla kurulacak olan tesis için her türlü resmi kurum kuruluş ile anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak ve faaliyetlerinin gerektirdiği diğer mevzuattan kaynaklanan işleri yapmak, 13- Üretilen elektrik ve/veya buhar enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 14- Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti yapmak, 15- Elektrik dağıtım tesislerini kurmak işletmek, 16- Her türlü biyolojik ve kimyasal arırtma tesislerinin atıkların geri kazanım ünitelerini projelendirilmek, 17- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (Toptan satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, proje ile ilgili fizibiliteyi hazırlayarak te

İletişim bilgileri

Yasal adresATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MH.ÇOBAN ÇEŞME E-5 YANYOL CAD.N.8/2/1-5 BAKIRKÖY
Telefon
  • Locked+90**************

Memurlar

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden
Yönetim Kurulu

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
  • KDV öderEvet
  • Kayıt numarası0085-0395-7301-6434

Sıkça sorulan sorular

ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MH.ÇOBAN ÇEŞME E-5 YANYOL CAD.N.8/2/1-5 BAKIRKÖY

ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Elektrik enerjisi üretimi sektöründe yer almaktadır.

ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

ARTAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 yılında kuruldu