Logo
Menu
Genel Bakış

Özet

İletişim bilgileri1

Memurlar8

Vergi bilgileri

İlgili şirketler2

FAQ

Tam erişim sağlayarak DOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

Son güncelleme: Nis 03, 2023

DOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

tasfiye sürecinde değildir üzerinde 3 Nis 2023

Türkiye 01 Kas 2021 (2 yıl önce)

Üzerinden paylaşTwitterFacebookLinkedin

Özet

İsimDOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tarihsel isimler
  • PLUSFORMER AMBALAJ MAKİNALARI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Yargı YetkisiActiveTürkiye
Şirket numarasıCode336891-5
Kayıt numarası1327232
Kuruluş Tarihi01 Kas 2021 (2 yıl önce) / 267 şirketler aynı tarihle
Ödenmiş sermaye1.000.000,00 TRY
Faaliyet türü
  • İkincil:
  • #282905 - Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma vb. için makineler)
  • #2829 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
  • Açıklama:
  • 1-Yurtiçinde ve yurtdışında, endüstriyel her türlü plastik, demir, çelik, paslanmaz çelik, madeni ve benzeri kalıp imalatını yapabilir. 2-Yurtiçinde ve yurtdışında, endüstriyel her türlü plastik, demir, çelik, paslanmaz çelik, madeni ve benzeri kalıpların alım satımını ve pazarlamasını yapabilir. 3-Yurtiçinde ve yurtdışında, endüstriyel her türlü plastik, demir, çelik, paslanmaz çelik, madeni ve benzeri kalıpların tadilatını, torna tesviyesini, patlatmasını, bakım ve servisini yapabilir. 4-Yurtiçinde ve yurtdışında, endüstriyel her türlü plastik, demir, çelik, paslanmaz çelik, madeni ve benzeri kalıp imalatını yapmak için gerekli her türlü demir çeliğin, paslanmaz çeliğin, ve benzeri metal alaşımların imalatını, alımını, satımını yapabilir. 5-Yurtiçinde ve yurtdışında, endüstriyel her türlü plastik, demir, çelik, paslanmaz çelik, madeni ve benzeri kalıpların imalatını başka üretim tesislerinde fason olarak yaptırabilir. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6- Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8- Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetler

İletişim bilgileri

Yasal adresİKİTELLİ OSB MH.PİK DÖKÜMCÜLER SAN.SİT.SK.NO:27/58 BAŞAKŞEHİR
Telefon
  • +90**************

Memurlar

individual

IndividualTürkiye

Serkan Doğan

Yetkililer

individual

IndividualTürkiye

Tamer Gügerci̇n

Yetkililer

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
  • KDV öderEvet
  • Kayıt numarası0730-0747-5630-0001

Sıkça sorulan sorular

DOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

DOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin merkezi İKİTELLİ OSB MH.PİK DÖKÜMCÜLER SAN.SİT.SK.NO:27/58 BAŞAKŞEHİR

DOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

DOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma vb. için makineler) sektöründe yer almaktadır.

DOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

DOĞAN MOULD KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2021 yılında kuruldu