Logo
Menu

Tam erişim sağlayarak ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Activetasfiye sürecinde değildir üzerinde 31 Oca 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshSon güncelleme: Oca 31, 2023

Özet

İsimENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tarihsel isimler
  • ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yargı YetkisiActiveTürkiye
BarcodeŞirket numarası855206-0
Kayıt numarası1370108
Kuruluş Tarihi14 Şub 2013 (10 yıl önce) (206 şirketler aynı tarihle)
Ödenmiş sermaye1.800.000,00 TRY
Faaliyet türü
  • İkincil:
  • #561023 - Döner, ciğer kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  • #5610 - Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
  • Açıklama:
  • Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, pazarlaması, dağıtımını yapmak, satış mağazalarını açmak, 2-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti, kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak. Şirket yukarıdaki amaç ve konularına ulaşabilmek için 1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir ve verebilir. Şirketin sahip olduğu her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3-Şirket kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifa ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-now marka, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4-Şirket arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirket kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6-Şirket her türlü emtiasının depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz, alet ve edavat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7-Şirket her türlü sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8-Şirket gerektiğinde yeni şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirketin konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9-Şirket aracılık yapmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 10-Şirket her türlü ticarı emtea, hammadde, yarı mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, satabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 11-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 12-Şirket yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 13-Şirket yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 14-Şirket ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. 15-Şirket faaliyet konularında fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. 16-Şirket gerektiğinde soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 17-Şirket her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebi

İletişim bilgileri

Yasal adresYAKUPLU MH.64.SK.KONUT BL N.24/1 BEYLİKDÜZÜ
Telefon
  • Locked+90**************
Web sitesi
  • Lockedenb*********

Memurlar

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden
Eski Yönetim Kurulu
Eski Yetkililer
Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Münferiden

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
  • KDV öderEvet
  • Kayıt numarası0334-1119-3080-0001

İlgili şirketler

Memurlar tarafından

Sıkça sorulan sorular

ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi YAKUPLU MH.64.SK.KONUT BL N.24/1 BEYLİKDÜZÜ

ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Döner, ciğer kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) sektöründe yer almaktadır.

ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

ENBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 yılında kuruldu