Logo
Menu

Tam erişim sağlayarak PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Activetasfiye sürecinde değildir üzerinde 2 Nis 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshSon güncelleme: Nis 02, 2023

Özet

İsimPRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Yargı YetkisiActiveTürkiye
BarcodeŞirket numarası271658-5
Kayıt numarası1261425
Kuruluş Tarihi16 Eki 2020 (3 yıl önce) (269 şirketler aynı tarihle)
Ödenmiş sermaye50.000,00 TRY
Faaliyet türü
  • İkincil:
  • #661903 - Finansal danışmanlık faaliyetleri
  • #6619 - Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
  • Açıklama:
  • 1. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü finansal danışmanlığı yapmak, 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü bilgi işlem, yazılım, programlama faaliyetlerinde bulunabilir. 3. Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlar, kamu ile özel kurum ve kuruluşlara yönelik finansal danışmanlık projeleri hazırlama, yönetme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak; 4. Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet vermek. Şirket konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de yapabilir. 5. Şirket, her türlü şirkete ortak olabilir, iş, proje ortaklıkları yapabilir, şirket hisseleri alabilir, ortak olarak çeşitli konularda faaliyet gösteren şirketlere sermaye koyabilir. 6. Şirketin her türlü oturum ve yatırım amaçlı bireylerin tüzel kişilerin gayrimenkul alımlarında finansal danışmanlık yapmak ve her türlü gayrimenkul alım satım kiralanmasına aracılık etmek Şirket konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de yapabilir. a) Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde pesin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir. b) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır, taşınmaz ve işletme rehinleri veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalar ve diğer finansman kuruluşlarından ödünç alabilir, üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet verebilir, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin edebilir. c) Şirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin işlemlerinde bulunabilir. d) Şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir. e) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, alameti farika, know-how, imtiyaz ve sair bilumum gayri maddi haklarla ilgili her türlü tasarrufta bulunmak; bu hakları kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak, bunlar üzerinde yeni haklar kurmak ve yeni haklar almak, f) Şirket; organizasyon, pazarlama, eğitim ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir. g) Şirket konusu ile ilgili her türlü malın ve hakkın üretimini, toptan ve perakende alımını, satımını, dağıtımını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. h) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir. i) Şirket, faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal (ipotekli veya ipoteksiz) edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, fek, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, üçüncü şahısların (gerçek ve tüzel kişi) borçlan için ipotek tesis etmek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin, ipotek tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, know-how anlaşmaları yapmak, gerektiğinde bunları iştiraki olan şirketlere devredebilir. j) Şirket ihtiyacı için motorlu nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, ihtiyacından fazlasını satabilir. k) Şirket maksat ve konusu içinde ihtira beratı, ruhsatname imtiyaz teknik bilgi ve her türlü fikri ve sınai hakla ticaret unvanları alır, satar, kiralar, kiraya verir bayilik, mümessillik, acentelik taahhüt komisyon ithalat mutemetliği vekalet alım satım ve dişer mukaveleleri akdeder.

İletişim bilgileri

Yasal adresBULGURLU MH.SİVASLI SK.AKDOĞAN APT.NO:20/4 ÜSKÜDAR
Telefon
  • Locked+90**************
Web sitesi
  • Lockedpru****************

Memurlar

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden
Yönetim Kurulu

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
  • KDV öderEvet
  • Kayıt numarası0733-0917-3780-0001

Sıkça sorulan sorular

PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi BULGURLU MH.SİVASLI SK.AKDOĞAN APT.NO:20/4 ÜSKÜDAR

PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ Finansal danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer almaktadır.

PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

PRUDENS FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 2020 yılında kuruldu