Logo
Menu
Genel Bakış

Özet

İletişim bilgileri2

Memurlar3

Vergi bilgileri

İlgili şirketler1

FAQ

Tam erişim sağlayarak SÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

Son güncelleme: Ara 23, 2022

SÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

tasfiye sürecinde değildir üzerinde 23 Ara 2022

Türkiye 16 Haz 2015 (8 yıl önce)

Üzerinden paylaşTwitterFacebookLinkedin

Özet

İsimSÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yargı YetkisiActiveTürkiye
Şirket numarasıCode979764-0
Kayıt numarası977232
Kuruluş Tarihi16 Haz 2015 (8 yıl önce) / 233 şirketler aynı tarihle
Ödenmiş sermaye90.000,00 TRY
Faaliyet türü
  • İkincil:
  • #862301 - Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
  • #8623 - Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
  • Açıklama:
  • 1.  Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler,dispanserler,laboratuarlar,sağlık m erkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri,  diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri  işletmek. 2. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. 3. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 4. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 5. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Tıbbitahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. 6. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 7. Göz sağlığı hizmetleri  ile ilgili olarak muayenehaneler,klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. 8. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 9. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 10. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, 11. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:     1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir,kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.3.kişilere ipotek verebilir ve alabilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai,mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca,yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. İntifa hakkı koyabilir, koyulmuş olan intifa haklarını kaldırabilir

İletişim bilgileri

Yasal adresYUNUS EMRE MAH.1619 SOK.2 SULTANGAZİ
Telefon
  • +90**************
Faks
  • 021********

Memurlar

individual

IndividualTürkiye

Zehra Özdemi̇r

Yetkililer

individual

IndividualTürkiye

Zehra Özdemi̇r

Ortaklar


Ödenmiş sermaye90.000,00 TL

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
  • KDV öderEvet

Sıkça sorulan sorular

SÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

SÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin merkezi YUNUS EMRE MAH.1619 SOK.2 SULTANGAZİ

SÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

SÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç) sektöründe yer almaktadır.

SÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

SÜMENGEN SAĞLIK KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2015 yılında kuruldu