Logo
Menu
Genel Bakış

Özet

İletişim bilgileri

Memurlar4

Vergi bilgileri

İlgili şirketler1

FAQ

Tam erişim sağlayarak TASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

Son güncelleme: Şub 09, 2024

TASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cancel

etkin değil

Türkiye 18 Tem 2016 (8 yıl önce)

Üzerinden paylaşTwitterFacebookLinkedin

Özet

İsimTASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tarihsel isimler
  • FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Durum
  • ActiveSicil kaydı kapalı!
Yargı YetkisiActiveTürkiye
Şirket numarasıCode43296-5
Kayıt numarası1033339
Kuruluş Tarihi18 Tem 2016 (8 yıl önce) / 121 şirketler aynı tarihle
Ödenmiş sermaye250.000,00 TRY
Faaliyet türü
  • İkincil:
  • #711209 - Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
  • #7112 - Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
  • Açıklama:
  • ENERJİ 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,  elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 2. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, ısı pompaları, eviriciler, pil şarj üniteleri, güneş enerji sistemleri, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 3. Güneş enerji panellerinin üretimi ithalatı ve ihracatı, her türlü enerji depolama sistemleri imalatı ithalatı ve ihracatını yapmak.  4. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 5. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. 6. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 7. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,  8. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 9. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 10. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. 11. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, 12. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 13 Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkula müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirketlin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, 14. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, 15. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, 16 Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 17. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, 18. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 19. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 20. Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. 21. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. 22. Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak. 23. Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak. 24. Yurt içinde ve yurt dışında aynı iş kolunda faaliyet göster

İletişim bilgileri

Yasal adresŞEMSİPAŞA MAH.CENGİZ TOPEL CAD.8.SOK.4/A GAZİOSMANPAŞA

Memurlar

individual

IndividualTürkiye

Fati̇h Kalkan

Yetkililer

individual

IndividualTürkiye

Fati̇h Kalkan

Ortaklar


Ödenmiş sermaye125.000,00 TL

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
  • KDV öderEvet
  • Kayıt numarası0388-0795-6320-0012

Sıkça sorulan sorular

TASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

TASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin merkezi ŞEMSİPAŞA MAH.CENGİZ TOPEL CAD.8.SOK.4/A GAZİOSMANPAŞA

TASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

TASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler) sektöründe yer almaktadır.

TASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

TASFİYE HALİNDE FUTURLABOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2016 yılında kuruldu