Logo
Menu
Genel Bakış

Özet

İletişim bilgileri1

Memurlar3

Vergi bilgileri

Kimlik numaraları1

İlgili şirketler1

FAQ

Tam erişim sağlayarak VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

Son güncelleme: Ara 12, 2023

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Cancel

etkin değil

Türkiye 02 Ağu 2021 (3 yıl önce)

Üzerinden paylaşTwitterFacebookLinkedin

Özet

İsimVAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Durum
 • ActiveFirma merkez nakli suretiyle kapalı
Yargı YetkisiActiveTürkiye
Şirket numarasıCode320339-5
Kayıt numarası1310496
LEI Kodu
 • 549300SQ0VOWZKBB2J09
Kuruluş Tarihi02 Ağu 2021 (3 yıl önce) / 214 şirketler aynı tarihle
Ödenmiş sermaye200.000,00 TRY
Faaliyet türü
 • İkincil:
 • #462103 - Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)
 • #4621 - Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
 • Açıklama:
 • 1. Her türlü tarımsal ürünler ve gıda maddelerinin, hububat, yağlı tohumlar, küspe, kabuk ve bitkisel yağların imali, alım, satımı, pazarlaması, transit ticareti, brokerliği, komisyonculuğu, distribütörlüğü, ithali ve ihracı, 2. Soya fasulyesi, ayçekirdeği, kanola, kolza, pamuk çekirdeği gibi tarımsal ürünlerin kırılması, ekstruderden geçirilmesi, her türlü bitkisel ham ve rafine yağ, küspe, kabuk, tam yağlı ve yarım yağlı mamullerin imali, alım, satımı, pazarlaması, transit ticareti, brokerliği, komisyonculuğu, distribütörlüğü, ithali ve ihracı, 3- Her türlü baklagil ürünlerinin, yaş meyve ve kuru meyvelerin imali alım, satımı, pazarlaması, transit ticareti, brokerliği, komisyonculuğu, distribütörlüğü, ithali ve ihracı, 4- Konusu ile ilgili ürünlerin taşımacılığı yapmak ya da yaptırmak, lojistik depolanması, silolar, depolar, lisanslı depolar, gümrüklü ya da gümrüksüz antrepolar, soğuk hava depoları kurmak, işletmek , kiralamak ve kiraya vermek . 6- Her türlü yem ve yem hammaddesinin imali, alım, satımı, pazarlaması, transit ticareti, brokerliği, komisyonculuğu, distribütörlüğü, ithali ve ihracı, 7- Sözleşmeli tarım yapmak ya da yaptırmak, her türlü yağlı tohum işleme tesisi , yem tesisi , gıda tesisinin ihtiyacı olabilecek bilimum tesis ve malzemeyi ithal etmek ve mamullerini ihraç etmek . 8- Her türlü çuval jüt ve ambalaj malzemelerinin imali, alım, satımı, pazarlaması, transit ticareti, brokerliği, komisyonculuğu, distribütörlüğü, ithali ve ihracı, 9-Her türlü endüstriyel ürünlerin alımı, satımı, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği, ithali ve ihracı. 10-.Kanunlarla ticareti yasaklanmamış her türlü ticari emtianın alımı, satımı, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği, fasonculuğu, ithali ve ihracı. 11- Şirket, konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul ve mamulün imali, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, komisyonculuğu, fasonculuğu satımı veya sattırılması ile yurt içi ve yurt dışından bayilik mümessillik, acentelik alabilir, bunlarla ilgili pazarlamayı ve ticareti yapabilir. 12- Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; a)Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, distribütörlükler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. b)Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, c)Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzer tüm isleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, d)Kendi ihtiyacı için para temin etmek amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, e)Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve /veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, f)Kurucu olarak katıldığı veya iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, g)Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve is ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık yapmamak kaydıyla bunların ve diğer şirketlerin paylarını almak ve satmak, h)Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, ı) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. i)Şirket isleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, j) İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin veya lisansları almak kaydıyla, yukarıdaki maddelerde yer almayan konularda faaliyette bulunmak ve gereken her türlü işlemi yapmak, k)Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka islere girişmek istediği ve yönetim kurulu bu yolda bir karar aldığı takdirde şirket bu isleri de yapabilecektir.

İletişim bilgileri

Yasal adresSUADİYE MH.ÜLKÜ SK.N.4/17 KADIKÖY
Telefon
 • +90**************

Memurlar

individual

IndividualTürkiye

Suphan Akanil

Yetkililer

individual

IndividualTürkiye

Suphan Akanil

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
 • KDV öderEvet
 • Kayıt numarası0922-1238-8270-0001

Kimlik numaraları

LEI kaydından alınan veriler
 • 549300SQ0VOWZKBB2J09
 • Yasal isimVAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Kayıt tarihi07 Mar 2022
 • DurumActiveLAPSED
 • Diğer isimlerVAMOS TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
 • İhraççıActiveLONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED
 • Son güncelleme15 Şub 2024
 • Sonraki yenileme14 Şub 2024

Sıkça sorulan sorular

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi SUADİYE MH.ÜLKÜ SK.N.4/17 KADIKÖY

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.) sektöründe yer almaktadır.

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2021 yılında kuruldu

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ şirketinin LEI numarası nedir?

VAMOS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LEI numarası 549300SQ0VOWZKBB2J09'dur