Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about ADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 06, 2024

ADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 6, 2024

Turkey 09 Jun 2023 (a year ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode464641-5
Registry number1459197
Incorporation Date09 Jun 2023 (a year ago) / 279 companies with the same date
Paid share capital1.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #731101 - Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)
  • #7311 - Advertising agencies
  • Description:
  • 1. Yurt içi ve yurt dışında reklam faaliyetleri yapmak. Bu amaçla her türlü ilan, reklam, promosyon, animasyon, tanıtım işleri yapmak ve yaptırmak, gazete, dergi, televizyon, radyo, açık hava reklamları, filmler, mikro film ve diziler hazırlamak, hazırlatmak. Bu reklam, film ve dizilerin yapımlarını ve yayınlarını gerçekleştirmek yurt içi ve yurt dışında her türlü reklam, basım, yayın ve ambalajlama işlerini yapmak. Reklamcılıkla ilgili her türlü madde, malzeme ve materyaller ile hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 2. Her türlü reklam aracını, malzemesini, televizyon, basılı yayın araçları, açık hava panoları, internet siteleri, sosyal medya, cep telefonu operatörleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya aracı ile yayınlamak, dağıtmak, üretmek, satmak, almak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek. 3. Halkla ilişkiler kapsamında her türlü hizmeti vermek. 4. Kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya ortamı analizi, entegre iletişim stratejisi ve planı oluşturmak. 5. Her türlü pazar ve piyasa araştırmaları, danışmanlığı yapmak ve yaptırmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları yapmak. Sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi ya da bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak. 6. Kamuoyu araştırmaları yapmak, anket ve diğer istatistiki yöntemler yardımıyla her türlü kurum ve kuruluşlar için pazar araştırması, ürün araştırması ve hizmet analizi yapmak. 7. Her türlü kurum için, eğitim ve hizmet içi eğitim çalışmalarını organize etmek. 8. Üçüncü kişilere iletişim, planlama, medya planlama, satın alma, araştırma, sponsorluk ve içerik temini hizmetleri sunmak. Eğitim, kültür ve meslek danışmanlığı yapmak, bu kapsamda marka danışmanlığı yapmak. 9. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü radyo ve televizyon programları, sinema ve video filmlerinin yapımı, kiralanması, gösterimi, kayıt stüdyosu hizmetleri ve bunlarla ilgili makine ve teçhizatın alım, satım ve kiralamasını yapmak. 10. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için program, belgesel, haber, klip ve reklam filmi vb. her türlü prodüksiyon hizmetleri vermek, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak yayınlamak, yayınlatmak. 11. Her türlü basın yayın vasıtaları kitap, dergi, gazete, broşür, ilan ve reklam konularında danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, yazılı ve görsel basın takibi ve kamuoyu araştırması yapmak. 12. Günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe ve yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, ajanda, takvim gibi mevkuteyi çıkarmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak ve pazarlamak. Bunun gibi mecralarda reklam metinleri yayımlamak, kiralama yapmak ve basın takibi yapmak. 13. Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek. 14. İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam, elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde Alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması ve internet üzerinde erişimin sağlanmasını ifa etmek. 15. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirketin faaliyet alanı ile ilgili yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekretarya, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek, destek sağlamak. 16. Yurt içi ve yurt dışı resmi makamlardan izin aldıktan sonra çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış ve bu gibi her türden etkinlikleri organize etmek, düzenlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak; bu a

Contact details

Legal addressKAPTANPAŞA MAH.HALİT ZİYA TÜRKKAN SK.FAMAS PL.A BL.17/14 ŞİŞLİ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Mustafa Akyol

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

individual

IndividualTurkey

Mustafa Akyol

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0007-1472-7000-0001

Frequently asked questions

Where is ADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

ADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at KAPTANPAŞA MAH.HALİT ZİYA TÜRKKAN SK.FAMAS PL.A BL.17/14 ŞİŞLİ

What is ADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

ADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)

What year was ADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ started?

ADENİN REKLAM ANONİM ŞİRKETİ was started in 2023