Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers15

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 16, 2024

ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 16, 2024

Turkey 07 Aug 2013 (11 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • ALTERA MAKİNA SANAYİ VE TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode879109-0
Registry number880258
Incorporation Date07 Aug 2013 (11 years ago) / 70 companies with the same date
Paid share capital600.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467203 - Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)
  • #4672 - Wholesale of metals and metal ores
  • Description:
  • a)Kuyumculuk: Hertürlü altın,mücevher,gümüş bronz,elmas,safir,inci,pırlanta,yakut ,kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat,bilezik,künye ,yüzük,saat gibi süs ve takı eşyalarının imalatını yapmak,imal ettirmek,almak,satmak iç ve dış ticaretini yapmak,ayar evleri,tamir atölyeleri kurmak işletmek Darphanede basılan ziynet ve sarrafiye ile gramlık altınların ticaretini yapmak, Konusu ile ilgili olarak her türlü mümessillikler, acentelikler, bayilikler, temsilcilikler, yapmak, alıp vermek ihtira beratı marka, lisans, patent, ruhsatname ve imtiyazlar ile ticari ünvanla iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak kiraya vermek, devralmak, devretmek ve montaj işleri dahili ve harici ticaret işleri ile uğraşmak. Şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait her nevi gayri maddi haklar ile menkul ve gayri menkuller üzerine şirket lehine ipotek, teminat, kefalet, irtifak, intifa ve bu gibi haklar kabul edebilir, kurabilir, terk edebilir. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gerekli izin,imtiyaz,ruhsatname,patent,ihtira beratları,lisans,know-how marka fesihname,belge,alametifarika gibi sınai,mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya üçüncü şahıslara devredebilir,kiraya verir veyakirayabilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa,orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir,aval ve kefalet kredileri temin eder, Şirket,konusu ile ilgili mamullerin depolanması,nakli,satışı için gerekli her türlü makine,tesisat,nakil vasıtaları,cihaz,alet ve edavat,menkul malları ve hakları alır veya satar. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için,yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve irtibat büroları kurar ,tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir,resmive özel bilumum ihalelere iştirak edebilir,acentalık,mümessillik,komisyonculuk,bayilik distribütörlük alabilir ve verebilir. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak hertürlü fuar,sergive panayırlara iştirak edebilir, Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzümlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde ,genel kurul kararı ile şirket bu işleri de yapabilir.ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Contact details

Legal addressMOLLA FENARİ MAH.ALİBABA TÜRBE SK.FEYZULLAH IŞ H.BL.NO:11/207 FATİH

Officers

individual

IndividualTurkey

Kaya Tan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Kaya Tan

Müdür Münferiden


Paid-up share capital480.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0060-0345-8380-0001

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MOLLA FENARİ MAH.ALİBABA TÜRBE SK.FEYZULLAH IŞ H.BL.NO:11/207 FATİH

What is ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)

What year was ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

ALTERA KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2013