Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers12

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about ASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 16, 2024

ASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 16, 2024

Turkey 12 Jun 2012 (12 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • ONAGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • EKOAGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode822884-0
Registry number823889
Incorporation Date12 Jun 2012 (12 years ago) / 209 companies with the same date
Paid share capital3.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #462102 - Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)
  • #4621 - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
  • Description:
  • Danışmanlık: 1-Şirket her türlü tüzel ve gerçek kişilere , bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler, pazarlama ve finans konularında ulusal ve uluslar arası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak ve yabancı ülkelerin ekonomik ve hukuki bünye ve uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve rapor hazırlamak, uluslararası hukuk ve uluslar arası ticarete ait konularda danışmanlık yapılması hizmetlerini ifa etmek, 2- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 2-Şİrket; her türlü gayrimenkul ve menkul değerler üzerinde ,finansal uygulamalara ilişkin danışmanlık faaliyetinde bulunabilr.Bu 3-amacı doğrultusunda gerekli yasal izinlere ,ruhsat belge ve diğer sertifikaları alabilir, buunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir. 4-Şİrket ;Yasal düzenlemeler uygun olarak, ve yasaların öngördüğü şekilde, mali ,ticari,hukuki ve teknik branşlarda, ve sektörlerde danışmanlık hizmeti verebilmek için gerekli organızasyonları yapabilir , 4- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi amaçları doğrultusunda yapabilir. 5- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 6- Şirket işleri için gerekli aktif unusurlarını, taşınmaz, gayrimenkul ve menkul değerleri ,taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir. 7-Şirket, iadri ve yönetsel danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir.Site ,apartman yönetimlerine,alışveriş merkezi yönetimlerine ve benzeri yerlerin idari ve yönetim danışmanlığını yapabilir. İNŞAAT a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, , iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları,

Contact details

Legal addressALTINTEPE MAH.İSTASYON YOLU SOK.NO.3/101 MALTEPE

Officers

individual

IndividualTurkey

Bülent Şahi̇n

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ramazan Gülmüş

Former Partners


Paid-up share capital25.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0642-0377-5170-0013

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is ASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ALTINTEPE MAH.İSTASYON YOLU SOK.NO.3/101 MALTEPE

What is ASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

What year was ASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

ASUR DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2012