Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers6

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about AYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 12, 2023

AYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 12, 2023

Turkey 16 Aug 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameAYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode322866-5
Registry number1313032
Incorporation Date16 Aug 2021 (3 years ago) / 202 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #862202 - Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
  • #8622 - Specialist medical practice activities
  • Description:
  • SAĞLIK HİZMETLERİ a. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. b. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. c. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. d. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. e. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. f. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. g. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. h. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. ı. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. i. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek. j. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek. k. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetleriniyapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR,sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulanshizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. m. Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek. n. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. o. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. p. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. r. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, s. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. TIBBİ ALETLER - MALZEMELER VE DİŞÇİLİK MALZEMESİ a. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. b. Diş protez laboratuarı kurmak;her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez yapımı, tamirini yapmak. c. Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak. d. Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı nı yapmak.

Contact details

Legal addressDİKİLİTAŞ MH.HAKKI YETEN CD. SELENIUM PLAZA BL NO:10A/65 BEŞİKTAŞ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Aydin

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ahmet Aydin

Partners


Paid-up share capital25.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0116-0871-7000-0001

Frequently asked questions

Where is AYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

AYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at DİKİLİTAŞ MH.HAKKI YETEN CD. SELENIUM PLAZA BL NO:10A/65 BEŞİKTAŞ

What is AYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

AYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)

What year was AYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

AYDINMED SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021