Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about BİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 08, 2023

BİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 8, 2023

Turkey 14 Jan 2020 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameBİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode228857-5
Registry number1218616
Incorporation Date14 Jan 2020 (4 years ago) / 277 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467103 - Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)
  • #4671 - Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
  • Description:
  • LPG 1-Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt ve yakacak türlerinin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 2-Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt ve yakacak türlerinin alımı ve satımı için akaryakıt istasyonları açmak, işletmek ve bu amaçla kurulu tesisleri devralmak ve devretmek, gerektiğinde kiralamak ve kiraya vermek, 3-Petrol ürünlerinin pazarlaması için yurt içi ve yurt dışında bulunan petrol şirketlerinin bayiliğini almak ve bu şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak, 4-Likit petrol gazı kullanımları ile ilgili her nevi araç, gereç, cihaz ve aksesuarların alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 5-Likit petrol gazı dolum tesisleri kurmak ve işletmek, 6-Likit petrol gazı pazarlamak için yurt içi ve yurt dışında bulunan petrol şirketlerinin bayiliğini almak ve bu şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak, 7-Madeni yağ ve benzeri mamullerin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, bu amaçla kurulu yurt içi ve yurt dışı şirketlerin bayiliğini yapmak, 8-LPG bayiliği almak ve piknik tüp,ev gazı ve diğer sanayi tipi tüplerin alım satımını yapmak SU BAYİLİĞİ 1-Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak,arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak,yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak 2-Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat,meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, mevye özü konsantrelerini ,ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, OTOMOTİV 1- Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2- Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. 3- Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı. 4- Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. 6- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzu

Contact details

Legal addressATATÜRK MAH.EFES SK.NO:3 C KÜÇÜKÇEKMECE
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

İsmai̇l Yilmaz

Partners


Paid-up share capital50.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

İsmai̇l Yilmaz

Müdür Münferiden


Paid-up share capital50.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0172-0706-8410-0001

Frequently asked questions

Where is BİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

BİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ATATÜRK MAH.EFES SK.NO:3 C KÜÇÜKÇEKMECE

What is BİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

BİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)

What year was BİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

BİLGİ TÜP SU VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2020