Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about ÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 28, 2023

ÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 28, 2023

Turkey 02 Dec 2022 (a year ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode425681-5
Registry number1419244
Incorporation Date02 Dec 2022 (a year ago) / 302 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #683102 - Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri
  • #6831 - Real estate agencies
  • Description:
  • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut i yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil koyleri villa, yalı otel ve moteller ve benzerleri uzerinde degerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel degerlerinin bagımsız ve tarafsiz olarak bu degeri etkileyen gayrimenkulun niteligi, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul gormuş degerleme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda degerleme raporlan hazılamak, Gayrirmenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bolge ve konum araştırması yapmak, en yuksek ve en iyi kullanım deger analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatrrrm performans degerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak, ihtisas gerektiren ozel konulu degerleme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan degerleme uzmanı saglamak ve degerleme raporu tanzirm etrnek gayrirnenkul, menkul ve şirket degerleme mesleginin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diger meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sozleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek, Degerleme raporu duzenlenmiş olan gayrimenkullerin degerleme raporlarını belirli zaman araliklannda yenilemek, mukayeseli raporlar duzenlemek şirketce duzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni surelerince saklanmasını temin etrnek, Yururlukteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliginde makine ve techizatlann istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, deger takdiri faaliyetinde bulunmak, Gayrirnenkule dayalı projelerin yurutulmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak, Gayrimenkul degerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mulkiyeti kanunundan, tapu kutuklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve ozel kurumlardan belge ve bilgilerinden egitim kurumlarından, resmi ve ozel kurumların belge ve bilgilerinden egitim kurumlarından bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak, şehircilik ve kentsel donuşum projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların degerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını saglamak ve bu konularda danışmanlik hizmeti vermek,Gayrimenkulleri ve ilgili coğrafi yapı mulkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri ipotek haciz ve takyidatları araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek, şirket amaç; ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: şirket amacını gerçekleştirmek için her turlu gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar uzerinde ayni ve şahsi haklan tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri uzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mukellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mulkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her turlu cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Luzumlu gorulecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her turlu borç alabilir. Şirketin sahip oldugu her turlu menkul ve gayri menkulleri ile her turlu sabit tesis ve demirbaşlar uzerinde gerek namma gerekse üçüncü şahıs ve tuzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her turlu kefalet ve teminat verebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve mera

Contact details

Legal addressTOMTOM MAH.İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞM.NO:187/147 BEYOĞLU

Officers

individual

IndividualTurkey

Gökhan Boğazkesen

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Gökhan Boğazkesen

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0228-1537-3300-0001

Frequently asked questions

Where is ÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

ÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at TOMTOM MAH.İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞM.NO:187/147 BEYOĞLU

What is ÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

ÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri

What year was ÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ started?

ÇAM GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ was started in 2022