Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers14

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about CENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 08, 2024

CENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 8, 2024

Turkey 26 Aug 2005 (19 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameCENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Status
 • ActiveThere are encumbrances related to the company in the file of the company.
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode563240-0
Registry number563240
Incorporation Date26 Aug 2005 (19 years ago) / 144 companies with the same date
Paid share capital250.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #461604 - Tekstil ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (iplik, kumaş, ev tekstili, perde vb. ürünler) (giyim eşyaları hariç)
 • #4616 - Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods
 • Description:
 • Tekstil ve deri sanayi ile igli her nevi kimyasal maddelerin tekstil ve deri boyalarının sentetik ve selülozik boyaların kimyasal yardımcı maddelerin deri ve deriden mamul eşyaların tekstil ve deri giyim sanayi ürünlerinin her nevi pamuklu,yünlü,ipekli,suni,sentetik maddelerin iplik ve bunların karışımından mamul,her nevi halı ve ipek halı battaniye,perdeler,tüller,halı tipi yolluklar,çeyiz eşyalarının ham bez ve kumaşların alım,satım,imali bu işlerde kullanılan her nevi ham ve mamul alım,satımı,ihracatı ithalatı ve ticareti,tekstil ve deri sanayi ile ilgili her nevi konfeksiyon ürünlerinin imalatı fason imalatı ihracatı ithalatı ve pazarlamasını yapmak. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz tevhid ve parselasyon ile ilgili her nevi muamale ve tasarrufları gerçekleştirmek. Şirketin amacına ulaşabilmesi için şirketin borçlarını ve alacaklarını temin maksadıyla ipotek rehin kefalet ve diğer teminatların verilmesi ve özel haller kapsamında sermaye piyasası kurulunca aranacak gerekli çalışmaların yapılması kaydıyla alınması ipotek tesisi ve fek edilmesi ticari işletme rehni akd edilmesi alacağın temliki ve borcun nakil işlemlerini yapmak ayrıca mutad bir iştigal konusu haline gelmemesi ve şirket çıkarlarının ön planda tutulması ve özel haller kapsamında sermaye piyasası kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;3.şahısların borcunu temin amacıyla sözleşme yapmak yada rehin ipotek vermek almak ve iptal etmek. GAYRİMENKUL İKTİSABI MADDE 4:Şirketin kendi işlerini görebilmek veya yönetim kuru lu üyeleri ile hissedarların murakıpların ve personelin sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere ve şirket konusunun tahakkuku için aracılık olmamak kaydıyla her türlü gayrimen kul menkul mallar ve taşıtları ve müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir.Kiralar veya kiraya verir. Gayrimenkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine 3.şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir tebdil veya tecdit edebilir ayrıca leh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve aldırabi lir.Şirket gayrimenkulleri üzerine kat irtifakı ve kat mülki yeti tesis edebilir veya bunları fesh edip kaldırabilir satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil tecdit ve fes edebilir.Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicilini şerh ettirebilir şerhleri kaldırabilir şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her tür lü teminat alabilir veya verebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Contact details

Legal addressAKÇABURGAZ MAH.HADIMKÖY YOLU CAD.NO:172 İÇ KAPI NO:2 ESENYURT
Website
 • cen***************
Phone
 • +90**************
Fax
 • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Sali̇h Yilmaz

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Sali̇h Yilmaz

Yönetim Kurulu Üyesi Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0206-0596-6060-0011

Frequently asked questions

Where is CENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

CENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at AKÇABURGAZ MAH.HADIMKÖY YOLU CAD.NO:172 İÇ KAPI NO:2 ESENYURT

What is CENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

CENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Tekstil ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (iplik, kumaş, ev tekstili, perde vb. ürünler) (giyim eşyaları hariç)

What year was CENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

CENK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2005