Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers16

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about CM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 18, 2024

CM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 18, 2024

Turkey 19 Mar 2014 (10 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameCM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode915018-0
Registry number912602
Incorporation Date19 Mar 2014 (10 years ago) / 260 companies with the same date
Paid share capital61.050.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #701001 - İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil)
  • #7010 - Activities of head offices
  • Description:
  • Şirket in amacı, sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye Şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek, riski dağıtmak, konjonktürel hareketlere karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu Şirketlerin gelişimlerini ve sürekliliklerini temin etmek, ortakların tasarruflarının emniyet içinde Şirket iştiraklerini teşvik etmesini sağlamak, ülkede sermaye piyasasının gelişmesini desteklemek, Şirket bünyesinde sosyal hizmetlerin oluşturulmasını sağlamak. Şirket bünyesinde yatırılabilir fonları toplamak ve arttırmak, bu fonlarla sermaye şirketleri halinde yeni yatırımlara girişmek ve bu şirketlerin kullandıkları teknolojiyi geliştirmek. Şirket yukarıda belirtilen maksadı gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.   Şöyle ki:   A.     Amacın gerektirdiği, her türlü sözleşmeleri akdedebilir. Bu bağlamda, uzun, orta ve kısa vadeli satış, işletme, hizmet, kira ve kredi alımı sözleşmeleri yapabilir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, patent, marka, teknik bilgi (know-how), teknik yardım ve diğer mümessillik, vekillik anlaşmaları yapabilir. B.     Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurtdışından, teminatlı, yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar için, ipotek yahut rehin verebilir,  bu ipoteklerin terkini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Menkul ve gayrimenkulleri üzerinde, intifa, irtifak, sükna hakları ile, medeni kanun hükümleri çerçevesinde, ayni veya gayrı maddi haklara ilişkin, her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, bütün bunları, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir. C.     İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai ve sair işlemleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, işletme adı, lisans, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları,  kendisi adına tescil ettirebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde, bu kabil hakları, süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. D.     İştirak ettiği Şirketler adına amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü malı mevzuat çerçevesinde ithal, yahut ihraç edebilir. Bu hususta her türlü muameleleri yapabilir, sözleşmeler akdedebilir. E.      Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar kurabilir ve kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir. İşletme, hizmet, anlaşmaları yapabilir. Aynı konu ile iştigal eden Şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak kaydıyla, satın alabilir F.      Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için, yönetim kurulunca hazırlanacak tadil metninin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak gerekli izine müteakip genel kurulca tasdik edilerek, tescil ve ilanı şarttır.   Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulu nun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Contact details

Legal addressORTAKÖY MERKEZ MAH.İLTER BLV. CADDE 27 SİLİVRİ
Phone
  • +90**************
Fax
  • 021********
Website
  • sap*********

Officers

individual

IndividualTurkey

Coşkun Serkan Cellek

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Coşkun Serkan Cellek

'A' Grubu İmza

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0211-0674-0980-0019

Frequently asked questions

Where is CM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

CM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at ORTAKÖY MERKEZ MAH.İLTER BLV. CADDE 27 SİLİVRİ

What is CM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

CM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil)

What year was CM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ started?

CM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ was started in 2014