Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers6

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about DALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Nov 22, 2023

DALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Nov 22, 2023

Turkey 11 Oct 2016 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameDALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode51599-5
Registry number1041623
Incorporation Date11 Oct 2016 (7 years ago) / 189 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #592001 - Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)
  • #5920 - Sound recording and music publishing activities
  • Description:
  • 3.1.MÜZİK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ       a.Film,sinema ve reklam müziği, fon, spot, jingle, gibi kısa metrajlı çalışmalar ticari ve/veya ticari olamayan seslendirme,enstrümanlı ses hizmetleri yapmak, yaptırmak, almak, satmak, b.İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilgi ve müzik dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. c.Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi cihaz, internet üzerinden müzik v.b. hizmetler ile reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atöleyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak,              d.İnternet üzerinden müzik v.b. reklam hizmetleri, elektronik ticaret yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek.  e.Şirket müzik vb. hizmetleri reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam mail kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinden alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması ve internet üzerinden erişimin sağlanması, f.İletişim hizmetlerinin gerektirdiği alanlarda faaliyet gösteren fotoğraf ve film stüdyosu, PR ajansı, medya ajansı, prodüksiyon şirketi, halkla ilişkiler ajansı, casting ajansı, organizasyon şirketi, fotoğrafçı ve yönetmenler gibi üçüncü Şahıslar ile sözleşme yapmak; bunlardan ürün ve hizmet almak, g.Boş ve kayıt yapılmış olarak plak, ses kaseti, video kaseti, video plağı, kompakt disk, dvd, vcd film ve benzerleri her türlü ses, ses ve görüntü nakil ve kayıt araçlarının toptan, yarı perakende ve perakende olarak yurt içi ve yurt dışı alışlarını, satışını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve bu konularda aracılı, mümessillik, komisyonculuk yapmak. h.Her nevi müzik aletlerini almak, ithal etmek, ihracatını yapmak, toptan ve perakende satmak. 3.2.MEDYA SİNEMA VE RADYO TELEVİZYON a.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak. b.Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslararası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak. c.Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek. d.Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi. e.Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak. f.Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak. g.Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması. h.Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak. i.Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak. j.Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek k.Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak.  l.İnternet, web ve benzerleri her türlü kablolu, kablosuz, uydu cep ve radyo dalgalı alıcı ve vericilerle ve uygulama protokolleri ile oluşturulan yayıncılık alanlarında; içerik, servis ce erişim sağlama ile veri ve bilgilerin depolanması ve kullanımı hizmetlerini gerçekleştirmek.Her türlü iletişim ortamlarında; her türlü film, müzik ve sanat eserleri

Contact details

Legal addressESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. LEVENT 199 BLOK NO:199 İÇK:6 ŞİŞLİ
Phone
  • +90**************
Website
  • mur**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Sirri Murat Dalkiliç

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Sirri Murat Dalkiliç

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0268-0443-5270-0012

Related companies by address

Frequently asked questions

Where is DALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

DALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. LEVENT 199 BLOK NO:199 İÇK:6 ŞİŞLİ

What is DALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

DALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)

What year was DALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ started?

DALKILIÇ MEDYA ANONİM ŞİRKETİ was started in 2016