Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers15

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 28, 2023

DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 28, 2023

Turkey 06 Feb 2002 (22 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameDERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode470639-0
Registry number470639
Incorporation Date06 Feb 2002 (22 years ago) / 110 companies with the same date
Paid share capital65.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #682002 - Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
 • #6820 - Rental and operating of own or leased real estate
 • #502018 - Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)
 • #5020 - Sea and coastal freight water transport
 • Description:
 • Her türlü Türk ve ecnebi bayraklı ticaret gemisinin kira ve işletme sözleşmesine dayanarak işletmesini sağlamak Türk ve ecnebi şirketlerin acenteliğini ve temsilciliğini yapmak. Şirket amaç ve konusunun gerçekleşebilmesi için gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir bunları kısmen veya tamamen kiralayıp kiraya verebilir üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir konusuna giren maddelerin depolanması nakil ve dağıtımı için gerekli her türlü tesisat teçhizat vasıta arazi ve bina satın alabilir inşa edilebilir satabilir başkasından kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu alet edevat demirbaşlar ile gayri menkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayri menkullerin üzerinde irtifak intifa sükna gayri menkul mükellefiyetin kat mükellefiyet ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek depo ve idari binaları inşa etmek satın almak. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacakların temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vererek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar,kiraya verir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna gayrimenkul mükellefieyti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. ve 16.7.2009 tarihinde tescil edilen anonim şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

Contact details

Legal addressAYDINLI MAH.YENİ ÇAMLIBELDE EVLERİ MİMOZA SOK.C2 BLOK N.1 TUZLA
Phone
 • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Bülent Yildirim

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Bülent Yildirim

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0293-0461-4030-0013

Frequently asked questions

Where is DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at AYDINLI MAH.YENİ ÇAMLIBELDE EVLERİ MİMOZA SOK.C2 BLOK N.1 TUZLA

What is DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

What year was DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

DERİN DENİZCİLİK GEMİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2002