Logo
Menu

Find out all the information about DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ

DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Dec 23, 2022

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Dec 23, 2022

Summary

NameDİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number971376-0
Registry number968849
Incorporation Date17 Apr 2015 (8 years ago) (200 companies with the same date)
Paid share capital40.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #702202 - İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
  • #7022 - Business and other management consultancy activities
  • Description:
  • 1-İş Güvenliği ve Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi. a)'' 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'' ve Konu ile ilgili tüm yayınlanmış ve yayınlanacak mevzuatlar (Yönetmelikler,Tüzükler,Genelgeler,Tebliğler) çerçevesinde iş sağlığı ve iş Güvenliği Hizmetleri verilmesi .   b)Bu Hizmetleri yerine getirirken ''İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği '' hükümleri kapsamında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri kurmak ve ilgili görevleri yerine getirilmesi. c)İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki,Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik, İş Güvenliği Uzmanlar,Görev,Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki yönetmelik Kapsamında hükümler çerçevesinde İş yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinin yerine getirilmesi. 2-İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Her türlü Eğitimlerin Verilmesi, a)İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü Danışmalık,müşavirlik,proje,denetim,sertifikalandırma,risk analizi,Acil durum planı,Yangınla mücadele ve ilk yardım hizmetleri güvenlik raporu ve büyük kaza önleme politika belgesi hazırlama işlemleri ve her türlü ölçümleme raporlama hizmetleri vermek. b)Sertifikalı ilk yardımcı eğitimlerinin verilmesi,sertifikalı mesleki eğitimlerin verilmesi. 3-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve İlgili Yönetmelikler kapsamında hizmet verdiği firma çalışanlarına sağlık hizmetleri sunmak. 4-İşyerine her türlü sağlık ve güvenlik ile ilgili kişisel koruyucu ve iş ekipmanları satışının gerçekleştirmek. 5-İş Güvenliği,Kalite ve Çevre Sistem Yönetimleri ile ilgili eğitim,döküman ve belgelendirme çalışmaları yapmak. 6-İşyerinde,işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirerek,Risk Değerleme Raporu hazırlamak. 7-İşyerine iş güvenliği ile ilgili Prosedürler,çalışma talimatları,çalışma izinleri gibi dökümanlar hazırlamak 8-Çalışanların işe girişlerinde sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık raporlarını hazırlamak ve düzenli olarak periyodik sağlık raporlarını düzenlemek. 9-İşyerine acil durum organizasyonları yapmak,alarm sistemi kurmak,yangın ekipmanının satışını sağlamak,yangın eğitimleri düzenlemek,yangın ve tahliye tatbikatları yapmak,Seyyar yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrollerini yapmak.  10-Kaldırma araçları,elektirik tesisatı,topraklama tesisatı,paratoner,aydınlatmalar,seyyar elektrik kabloları,kazanlar,kompresörler gibi ekipmanların Periyodik kontrollerini yapmak. 11-Büyük Endüstriyel Kazanların Kontrolü Hakkında Büyük kaza önleme politikası belgesini ve Güvenlik raporunu hazırlamak,Firmaların patlayıcı ortam oluşturabilecek alanların sınıflandırılması,Patlayıcı ortam oluşturabilecek alanların sınıflandırılması patlayıcı ortamlarda risk değerlendirmesinin yapılması ve patlamaların önlenmesi ve korunma tedbirlerinin alınması ve patlamadan korunma dökümanlarını hazırlamak. 12-İşyerine Kimyasallar Yönelik Ortam Ölçümleri,Gürültü ölçümü, Titreşim ölçümü gibi ölçümlerini gerçekleştirmek.  13-Bilumum iş ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili mekanik elektrikli ev aletleri  ile sanayide kullanılan her nevi mekanik,elektrik ve elektronik alet edevat iş makineleri ve nakil vasıtaları tüm büro ve haberleşme araç gereç ve cihazlarının imalatını alım ve satımını yapmak. 14-Her çeşit iş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanların,yangın ve güvenlik ekipmanlarının(toz,gaz ve kaçış maskeli,motorlu hava beslemeli ve tüplü sistemler,gözlük,baret,iş kıyafetleri ve aksesuarları,ayakkabı,eldiven)her çeşit gaz algılama,gaz,toz,gürültü,ışık,titreşim gibi çalışma ortamı ile ilgili tüm ölçüm alet cihaz ve sistemleri,sarf ve tamamlayıcı malzemeleri termal ölçüm ve algılama sistemleri termal kameralar ve bunların yan ve tamamlayıcı ürünleri ile sarf malzemeleri,her türlü beslenme ve tüp sistemleri ile bunların yan ve tamamlayıcı ürünleri ile sarf malzemelerinin imalatı,alım satım ithalat ihracat pazarlamasını yapmak. kiralamak kiraya vermek işletmek yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak servis ve eğitim hizmetlerini vermek,distribütörlük,acentelik,komisyonculuğunu yapmak. 15-Sağlık hizmetleri alanın da kurulacak ve kiralanacak tesislerde bu konulardaki yasalara uygun ehliyetli her çeşit uzman hekim,işyeri hekimi, iş güvenlik uzmanı ve yardımcı sağlık personeli(sağlık memuru,hemşire,ebe,hasta bakıcı,laborant,teknisyen,fizyoterapist,eczacı,diş hekimi) ile bu tesislerin işletilmesinde gerekli  görülen her türlü personeli çalıştırmak ve işletmecilik yapmak.   16-Her türlü sağlık işleri konularında ilgili yurtiçi ve yurtdışı bayilikler ve distribütörlükler alı

Contact details

Legal addressORUÇREİS MAH.TEKSTİLKENT SİT. BLV.T.TİLKENT CD.B 06 AP.68/10 ESENLER

Officers

Partners
Authorised Persons
Müdür Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes

Frequently asked questions

Where is DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at ORUÇREİS MAH.TEKSTİLKENT SİT. BLV.T.TİLKENT CD.B 06 AP.68/10 ESENLER

What is DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

What year was DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ started?

DİNÇ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİ.DANIŞ.İNŞ.MĞH.REK.TURZ. TAAH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2015