Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers5

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about DORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 19, 2024

DORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 19, 2024

Turkey 10 Jul 2015 (9 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameDORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode983115-0
Registry number980582
Incorporation Date10 Jul 2015 (9 years ago) / 186 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467306 - Metalden prefabrik yapıların, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin, kafes direklerin, konstrüksiyon elemanlarının, diğer yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti
  • #4673 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
  • Description:
  • 1-Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 2-Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak. 3-Yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yürürlükteki yasalara uygun olarak konusuyla ilgili ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık yapmamak koşuluyla bunların hisse senetlerini, tahvillerini satın alabilir ve satabilir. 4-Şirket Konusu ile ilgili her türlü araç, makine, teçhizat alımı satımı ve kiralamasını yapabilir. 5--Şirket konusu ile ilgili olarak marka ihtira beratı gibi sınai mülkiyet hakları iktisap ederek bunları tescil ettirebilir. Satın alabilir, kiralayabilir, lisans, royalt, Know-how gibi yan maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, markalar ihdas ve tescil ettirebilir, devir alabilir, devredebilir bunlarla ilgili olarak yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir. 6-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret,komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, distribütörlük almak vermek, şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri,açık kredileri esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. 7-Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin, tahvillerin, intifa senetlerinin, sair menkul kıymetler alınması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, 8-Şirket, konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkul malları iktisap eder, bu menkul gayrimenkul malların alacaklarına teminat olarak ipotek eder ipotekleri vaz ve fek eder. Şahıs ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil ettirir bunları fek eder. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları kiraya veriri ve satar. 3.şahıslara her türlü kefaleti verebilir. Aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik malların birleştirilmesi ve birleştirilecek taşınmaz mallar üzerinde rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmiş haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilmiş haklar varsa bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muafa katlarının alınması ve birleştirilen(Tevhit edilen) hak ve yükümlülükler yeni oluşan taşınmaz malın kütük sayfasına işletilmesi vb. işler Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhit,taksim,parselasyon ileilgili her çeşit işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir

Contact details

Legal addressDUDULLU OSB.DES SAN.SİT. 112 SOK.D.BLOK NO.58 DUDULLU
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Olgun Aydin

Former Partners


Paid-up share capital100.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Olgun Aydin

Müdür Münferiden


Paid-up share capital100.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0310-0624-8650-0016

Frequently asked questions

Where is DORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

DORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at DUDULLU OSB.DES SAN.SİT. 112 SOK.D.BLOK NO.58 DUDULLU

What is DORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

DORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Metalden prefabrik yapıların, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin, kafes direklerin, konstrüksiyon elemanlarının, diğer yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti

What year was DORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

DORSE DEMİR ÇELİK METAL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2015