Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers5

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about EFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 07, 2024

EFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 7, 2024

Turkey 06 Oct 2023 (9 months ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameEFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode484093-5
Registry number1479049
Incorporation Date06 Oct 2023 (9 months ago) / 255 companies with the same date
Paid share capital500.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #692001 - Mali müşavirlik hizmetleri
  • #6920 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
  • Description:
  • Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 1-İşletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak 2-işletmelerde muhasebe kontrol sistemleri kurmak geliştirmek işletmecilik muhasebe fınans mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlemleri düzenlemek ve bu konularda müşavirlik yapmak ve bu konularda belgelerin dayanarak inceleme yapmak mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek rapor ve benzerlerini düzenlemek tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 3-işletmelerin maliyet ve yönetim muhasebesi, imalat kontrolü, kompüter sistemleri, organizasyon, personel, finansman, tedarik ve satış konularındaki problemlerinin halli için gerekli hizmetleri ifa etmektir, Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir: a) iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün muamele ve işleri yapabilir bu meyanda üçüncü kişilere faaliyet konusu ile ilgili her türlü sözleşmeler imzalayabilir; b) Her türlü menkul ve gayrimenkul edinebilir, bunlar üzerinde tasarruf edebilir, satabilirler türlü inşaatı kendisi yapabileceği gibi yaptırabilir, menkul ve gayri-menkullerini kiralayabilir, başkalarına ait her türlü menkul ve gayrimenkulleri kira ile tutabilir, Kendi borçlarının teminatı olarak menkulleri üzerinde rehin tesis edebileceği gibi gayrimenkulleri üzerinde ipotek kurabilir ve bunların fek edebilir, Alacaklarının teminatı olarak üçüncü kişilere ait menkuller üzerinde rehin, ticari işletme rehni alabileceği gibi gayrimenkulleri üzerinde kendi lehine ipotek tesis edebilir ve bunları kaldırabilir, Bu hakları tapu siciline veya diğer ilgili sicillerine tescil veya terkin ettirebilir, e) Maksat ve mevzuu ile ilgili hususlarının tahakkuk ettirebilmesi için lüzumlu izin imtiyaz, ruhsatname ve patentleri alabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış bulunanları devralabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına devredebilir, d) Aracılık yapmamak kaydıyla, Şirketin yapmaya selahiyetli olduğu işlerle meşgul olan yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş olan yerli veya yabancı şirketlere iştirak edebilir veya bunların hisse senetlerini veya paylanın satın alabilir ve icabında satabilir veya başka şirketleri kısmen veya tamamen devralabilir; aracılık yapmamak kaydıyla e) Kendi personelini yetiştirmek amacıyla işletme -işletmecilik, muhasebe ve vergicilik alanlarında eğitim ve öğretim için kurs ve seminerler düzenleyebilir ve bu konularla ilgili bülten, broşür ve kitap neşredebilir.

Contact details

Legal addressKARADENİZ MH.E.EDİRNE ASF.CD. VENZİA MEGA ST.G BL.N.408G/148 GAZİOSMANPAŞA

Officers

individual

IndividualTurkey

Cengi̇z Şahi̇n

Partners


Paid-up share capital250.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Mesut Ci̇velekoğlu

Partners


Paid-up share capital125.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0325-1285-4750-0001

Frequently asked questions

Where is EFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

EFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at KARADENİZ MH.E.EDİRNE ASF.CD. VENZİA MEGA ST.G BL.N.408G/148 GAZİOSMANPAŞA

What is EFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

EFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Mali müşavirlik hizmetleri

What year was EFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ started?

EFFECTIVE GROUP SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2023