Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers4

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about EKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 20, 2024

EKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 20, 2024

Turkey 09 Mar 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameEKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode298764-5
Registry number1288510
Incorporation Date09 Mar 2021 (3 years ago) / 340 companies with the same date
Paid share capital20.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #862190 - Diğer yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb. yerlerde sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
  • #8621 - General medical practice activities
  • Description:
  • Özel sağlık kuruluşları kurmak, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuar, tahlil kurumları açmak , sağlık hizmetleri vermek. İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri, hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel chek-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak.Yurt dışı hastalarına yönelik sağlık turizmi faaliyetlerinde bulunmak. Diğer taraftan şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için, şirket faaliyetleri ile sınırlı olarak, Şirket yukarıda yazılı bütün bu hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklaşa yapmak, şirketlere iştirak etmek, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlerin hisselerini almak, devretmek. yabancı sermaye ile ilgili özel konumdaki hükümlere göre ortak faaliyetlere girişmek, iştigal konuları ile ilgili ihracat ve ithalat yapmak, kamu ve özel kuruluşların açtığı ihalelere iştirak etmek, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, temsilcilik , bayilik, acentelik, distribütörlük yapmak gibi faaliyetler yapar. Şirket, gayelerine ulaşabilmek için her türlü gayrimenkul makine tesis demirbaş eşya, nakil vasıtası, imalathaneler, atölyeler, soğuk hava depoları ile fabrikalar satın alabilir, inşa edebilir, bunları inşa ettirebilir. İktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları devir temlik veya ferağ ve terkin edebilir, kiraya verebilir veya bu tip kıymetleri kiralayabilir, sahip olduğu veya olabileceği taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine ve aleyhine ipotek verebilir ipotek alabilir, rehin verebilir rehin alabilir ipotekleri fek ettirebilir bu tasarruflarda bulunurken vekil tayin edebilir. Şirket yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından uzun orta ve kısa vadeli kredi temin edebilir kambiyo taahhütlerinde bulunabilir mutemet tayin edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulunca karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Contact details

Legal addressCEVİZLİK MAH.İSTANBUL CAD. HAMURCU SİTESİ NO:12/26 BAKIRKÖY
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ayhan Çevi̇k

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ayhan Çevi̇k

Müdür Münferiden


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0330-2618-4560-0001

Frequently asked questions

Where is EKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

EKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at CEVİZLİK MAH.İSTANBUL CAD. HAMURCU SİTESİ NO:12/26 BAKIRKÖY

What is EKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

EKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Diğer yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb. yerlerde sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)

What year was EKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

EKOMER SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021