Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers51

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about FAMİLY FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 05, 2023

FAMİLY FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ

Cancel

is liquidated

Turkey 04 Oct 1984 (39 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameFAMİLY FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • FAİSAL FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ
Status
  • ActiveRegistration Closed due to Dissolution without Liquidation!
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode205923-0
Registry number205923
Incorporation Date04 Oct 1984 (39 years ago) / 27 companies with the same date
Paid share capital132.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Description:
  • Bir anonim şirket olarak çek poliçe ödeme emri akreditif bono kambiyo senedi konşimento varan fatura devri kabil veya menkul kıymetler ve sair belgeleri tanzim etmek çekmek kabul etmek ciro etmek aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla almak satmak ifa ve ısdar etmek Amacına ulaşmak için faaliyet konuları ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve gayrimaddi hakları ve menkul kıymetleri kar ortaklığı belgesi ve finansal kiralama gibi belge ve işlemlere ilişkin hakları deniz ve hava gemilerine ilişkin her türlü ayni hakları iktisap edebilir, devredibilir,alıp satabilir,bizzat inşa edibilir veya ettirebilir,imal edebilir veya ettirebilir ve sair şekillerde iktisap veya tasarruf edebilir,işletebilir,kiralayabilir veya kiraya verebilir,kurumun lehine ve aleyhine intifa, irtifak ve benzeri sınırlı ayni hakları tesis edebilir,her türlü menkul ve gayrimenkulunü ve yukarıda sözü edilen hakların satış vaadi mukavelelerini yapabilir bunları satın alabilir veya başka yollarla iktisap edebilir,satabilir, kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir,kurum menkullerini başkaları lehine rehin edebilir,kurum gayrimenkulleri üzerine başkaları lehine ipotek tesis edebilir veya ettirebilir,başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde kurum lehine ipotek tesis ve tescil ettirebilir veya bunlar üzerinde her türlü ayni haklar tesis edebilir tesis edilmiş rehin ticari işletme rehni ipotek ve sınırlı ayni hakları fekkedebilir,başkalarına kefil olabilir, başkalarının kefaletini talep edebilir, Gayrimenkul makine ekipman tesisler almak,kiralamak, finansal kiralam yapmak,ithalat ve ihracata ilişkin bilcümle muamelatta bulunmak ve ana sözleşmesinde,20.5.1997 ve 31.12.2001 tarihlerinde tescil edilen tadil mukavelelerinde yazılı olan diğer işler.

Contact details

Legal addressKEMERALTI CAD.TOPHANE İŞHANI KAT.7 ODA NO.703 TOPHANE
Fax
  • 021********
Website
  • fam*************

Officers

individual

IndividualTurkey

M.fouad El-sarraf

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

individual

IndividualTurkey

Mehmet Zeki̇ Sayin

Former Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0384-0038-6600-0019

Frequently asked questions

Where is FAMİLY FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

FAMİLY FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at KEMERALTI CAD.TOPHANE İŞHANI KAT.7 ODA NO.703 TOPHANE

What year was FAMİLY FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ started?

FAMİLY FİNANS KURUMU ANONİM ŞİRKETİ was started in 1984