Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers30

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about GÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 18, 2024

GÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 17 Apr 2015 (9 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameGÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Status
  • ActiveCompany closed by transferring the headquarters
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode971248-0
Registry number968721
Incorporation Date17 Apr 2015 (9 years ago) / 200 companies with the same date
Paid share capital83.333,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #561008 - Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
  • #5610 - Restaurants and mobile food service activities
  • Description:
  • Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir, kurulu olanları devir alır, devreder ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. Şirket merkezinde ve Türkiye sınırları içinde perakende olarak tütün ve tütün mamülleri satışı, her nevi alkolü ve alkolsüz içeceklerin ilgili mercilerden ruhsat müsaade alınarak imalı ithali ihracı, dahili satışı ile perakende tütün ve tütün mamülleri satışı için kiralama, depo kiralama, işyeri ve depo açma, büfe işletme dahil perakende tütün ve tütün mamülleri satışı için herhtürlü muamelede bulunabilir. Turistik nitelikli her nevi otel, motel, kafeterya, restoran, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, plaj, yüzme havuzu, sportif tesisler, gerekli merciilerden izin alınmak kaydıyla bar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir.  Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapabilir.Yemek üretim tesisleri kurabilir, kurulu olanları devir alabilir ve devredebilir. Konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, dahili ticaret taahhüt iç ve dış uluslar arası mümessillik distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık yapabilir. Konusu ile ilgili olarak bayilikler alabilir, verebilir, şubeler açabilir.  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda belirtilen işletme konusunu gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabileceği gibi, bu faaliyetler ile sınırlı olmamak üzere, Türk Medeni Kanunu nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır. Her türlü Ticari ve Sınai Yatırımlarda bulunabilir, bu amaçla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdedebilir, işbirliği yapabilir, gerektiğinde ortaklık, konsorsiyum veya şirketler kurabilir, yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir. Yerli ve yabancı, tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapabilir ticari işlerle ilgili sözleşmeler yapabilir, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve garantiler temin edebilir, yerel veya operasyonlarının finansman için ipotek ve kefalet anlaşmaları yapabilir ve gerekli olduğu takdirde garantiler verebilir. Yabancı finansal, sınai ve ticari şirketlerden ve kuruluşlardan borç alabilir.      İhtira hak ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, patent, marka, model, alameti farika vesair maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve bunlar üzerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve işletme anlaşmaları yapabilir, Her türlü gerekli tesis, ofis, temsilcilik ofisi, irtibat bürosu, mağaza, depo, tanıtım alanı, fabrika, satış ofisi, tamirhane ve işletme kurabilir, yönetebilir, devralabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, Her türlü gerekli teçhizatı, makineyi, tesisatı ve nakliye aracını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, devralabilir, taşıyabilir, ithal ve ihraç edebilir, her türlü yedek parça ve aksesuarı satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunların bayiliğini alabilir, Her türlü gerekli lisans ve izinleri alabilir, ihalelere katılabilir,  Personel istihdam edebilir,  Yerli veya yabancı üçüncü kişilerle lisans, know-how, teknik destek, franchise, marka, logo ve diğer fikri ve sınai haklar ile ilgili sözleşmeler yapabilir; her türlü marka, logo, ticaret ünvanı, know-how, patent ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devralabilir, devredebilir, kiralayabilir, satabilir, bunlarla ilgili her türlü formaliteyi yerine getirebilir,   Her türlü taşınır ve taşınmazı satın alabilir, devralabilir, satabilir, devredebilir, finansal kiralamaya konu edebilir, kiralayabilir, muhafaza edebilir veya herhangi bir şekilde kullanabilir, bunlarla ilgili tüm formaliteleri yürütebilir, borçlarının teminatı olarak taşınır malları üzerinde rehin ve taşınmaz malları üzerinde ipotek ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edebilir, bunları terkin ettirebilir, alacaklarının temi

Contact details

Legal addressDİKİLİTAŞ MAH.ÜZENGİ SOK.NO:8 BEŞİKTAŞ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Emi̇n Murat Süğlün

Executive Board

individual

IndividualTurkey

Zi̇ya Erbaş

Former Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes

Frequently asked questions

Where is GÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

GÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at DİKİLİTAŞ MAH.ÜZENGİ SOK.NO:8 BEŞİKTAŞ

What is GÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

GÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

What year was GÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

GÜNAYDIN ANTALYA RESTORAN GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2015