Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers5

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 18, 2023

HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 18, 2023

Turkey 15 Oct 2014 (10 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameHAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode942435-0
Registry number939988
Incorporation Date15 Oct 2014 (10 years ago) / 194 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #702101 - Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
  • #7021 - Public relations and communication activities
  • Description:
  • ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ 1-İletişim, bilgisayar, bilgisayar donanımları, bilgi teknolojileri, çağrı merkezi, bilişim ve yazılım sektörleri ile ilgili, her türlü faaliyet ile uğraşmak, bu sektörle ilgili her türlü ürün malzeme, program, donanım ve yazılım üretmek, geliştirmek, uygulamak, çözümler sunmak, dâhili ve harici ticaretini yapmak, danışmanlık ve eğitim de dâhil olmak üzere ilgili her türlü hizmeti vermek pazarlama organizasyon, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve benzeri her türlü yasal faaliyet ve hizmet ile iştigal etmek 2-İletişim, bilgisayar, bilgisayar donanımları, çağrı merkezi, bilgi teknoloji ofisi, bilişim ve yazılım sektörleri ile ilgili olarak her türlü ürün, malzeme, program, donanım ve yazılım üretmek, geliştirmek, uygulamak, çözümler sunmak, kurslar düzenlemek danışmanlık ve eğitim de dâhil olmak üzere ilgili her türlü hizmeti yurt içinde ve dışında vermek şirket amaç konusuyla ilgili her türlü konuda yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, bilimsel kurumlarla, enstitü, dernek, vakıf ve sair resmi, yarı resmi ve özel kurum, kuruluş ve sair organizyonlarla işbirliği yapmak 3-Her türlü iletişim, bilgisayar ile ilgili elektronik ürünlerin alımı, satımı, ihracı, bu ürünlerin enstalasyonu, servis, onarım, bakım ve üretimi, bilgi merkezi kurulması, yazılımı, donanımı ve bilgisayar ağı faaliyeti yapmak. 4-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak kurumsal ve bireysel internet hizmetleri sağlamak. İnternet son kullanıcısına hizmet satmak ve fatura kesmek, internet siteleri hazırlamak, internet hizmet sağlayıcısı olarak hizmet vermek. İnternet ile her türlü tanıtım ve reklam yapabilmesi için son kullanıcılara hizmet vermek, 5-Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak 6-Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili antlaşmalar yapmak 7-Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını marka, model ve resim, ticaret unvanları, hususi imal ve istihsal usulleri ve diğer benzeri gayrı menkul maddi hakları iktisap etmek, kiralamak,kullanmak,satmak,devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanınmak gibi hukuku tasarruflarda bulunmak. 8-Şirketin haiz olduğu ihtira beratı ve haklarının lisans, imtiyaz, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının hususi imal ve istihsal usulleri ve benzeri gayrı maddi hakları satmak, kiralamak, üzerinde intifa hakkı tanınmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak 9-Şirketin maksat ve mevzu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk acentecilik işleri yapmak mümessillikler vermek. Bütün bu amaç ve konuların gerçekleşmesi için şirket yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları intizam edebilir. YAPIMCILIK 1-Her türlü sinema, televizyon, video, İlan ve reklam filminin çekilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, satılması, alınması, ithal ve ihraç edilmesi, dağıtılması, pazarlanması, kiralanması. Bu amaçla sınai ve ticari tesisler kurulması, kurulmuş olanlara ortak olunması, tamamen veya kısmen satın alınması, satılması, kiralanması ve kiraya verilmesi 2-Sinema, televizyon, video, ilan ve reklam filmlerinin üretilmesi için her türlü araştırma geliştirme ve projelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu konuda gerçek ve tüzel kişilere müşavirlik hizmeti yapılması 3-Her türlü tanıtım, ilancılık ve reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, resmi ve özel organizasyonlarının yapım ve hizmetlerinin yürütülmesi 4-Her türlü tanıtım, ilancılık ve reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü madenden, plastikten deriden köseleden ve diğer her türlü maddelerden üretilmiş hediyelik eşya, hatıra eşya, özendirme malzemesi, oyuncak vb. ürünlerin imal edilmesi, imal ettirilmesi, ithali, ihracı her türlü dâhili ticareti ve danışmanlık hizmetinin verilmesi 5-Her türlü takvim, broşür, katalog ve her türlü kırtasiye ürünlerinin imal edilmesi, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, her türlü dâhili ticareti ve danışmanlık hizmetinin verilmesi YAYINCILIK VE REKLAMCILIK 1-Her türlü radyo televizyon, gazete dergi ve bunlara benzer yerlerde yayıncılık yapmak 2-Her türlü reklam üretmek ve pazarlamak 3-Yayın ma

Contact details

Legal addressMECİDİYEKÖY MH.ESKİ OSMANLI SK NO:30/10 ŞİŞLİ

Officers

individual

IndividualTurkey

Ömer Çördükçü

Former Partners


Paid-up share capital39.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Ömer Çördükçü

Müdür Münferiden


Paid-up share capital39.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0455-0364-3760-0014

Frequently asked questions

Where is HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at MECİDİYEKÖY MH.ESKİ OSMANLI SK NO:30/10 ŞİŞLİ

What is HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri

What year was HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2014