Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 13, 2023

HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 13, 2023

Turkey 22 Sep 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameHAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • TASFİYE HALİNDE HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode329750-5
Registry number1403661
Incorporation Date22 Sep 2021 (3 years ago) / 300 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #479114 - Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
  • #4791 - Retail sale via mail order houses or via Internet
  • Description:
  • 1. Her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak pazarlamasını yapmak. 2. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak. 3. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan her nevi besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan şatış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak.Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak,satmak,imalat,ithalat ve ihracatını yapmak. 4. Her türlü kozmetik,güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri,kolonya,parfüm,şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın , her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap,dergi,cd,dvd ve benzeri yayınların,her türlü hediyelik eşya,oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri,enstrümanları,film,cd,dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 5. Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir. 6. Her türlü ticari ve sınai yatırımda bulunmak, mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek ve bunlarla yeniden şirketler kurmak ve teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralmak, şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak etmek ve aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinmek, ihraç etmek, elden çıkarmak, teminat olarak göstermek, bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak. 7. Türkiye`de ve Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerle lisans know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyete ilişkin sözleşmeler akdetmek. 8. Patentler, lisanslar ve imtiyazlar, markalar, tasarım hakları, ticari unvanlar, know-how ve sair fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, devralmak, devretmek ve her türlü tasarrufta bulunmak. 9. Lüzumlu menkul ve gayri menkulleri satın alabilir, finansal kiralama yoluyla tutabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, rehin edebilir, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne tescil ve şerh ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni hakları tesis ve tecil ettirebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, fekkedebilir, üçüncü kişilerden ipotek devralabilir, üçüncü kişilere ipotek devredebilir,sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi ve üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 10. Faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve yurtdışında şube ya da işyeri açmak, konusuyla ilgili bayilikler almak, vermek. 11. Türk ve yabancı personel istihdam etmek ve bunun için gerekli tüm izinleri almak ve kayıtları yaptırmak. 12. Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek ve gerekli iş muamele ve sözleşmeler yapmak.

Contact details

Legal addressYENİKÖY MAH.ARPACI ALİ SK. NO:11 İÇ KAPI NO:3 SARIYER
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ömer Gi̇ray

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ömer Gi̇ray

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0460-1032-0180-0001

Frequently asked questions

Where is HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at YENİKÖY MAH.ARPACI ALİ SK. NO:11 İÇ KAPI NO:3 SARIYER

What is HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret

What year was HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2021