Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers42

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 24, 2024

HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 24, 2024

Turkey 03 Dec 2010 (13 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameHUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • PHARMACTİVE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode755698-0
Registry number756314
Incorporation Date03 Dec 2010 (13 years ago) / 211 companies with the same date
Paid share capital250.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #212001 - Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.)
 • #2120 - Manufacture of pharmaceutical preparations
 • Description:
 • Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapabilecegi işler şunlardır; Her türlü tıbbi ilaç ve müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeleri kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşyaları üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek. Şirket, yukanda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleşmesi için; 1- Menkul ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret ünvanı, işletme adı, alametifarika, patent marka, model, resim, know how, goodwill royalty v.b.) gibi satın alır, satar, kiralar kiraya verir. Amacını gerçekletirmek için gayrimenkul alır, inşaat yapar, inşaat yaptırır. 2- Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için; bina, fabrika laboratuarlar inşa, mubayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuar ve şirketlere iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak. 3-Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek ve yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak. 4-Her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirkete kaşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehini, ticari işletme rehini, kefalet ve banka teminatları da dahil olmak üzere her türlü teminatı alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 5-Her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehini, işletme rehini de dahil olmak üzere verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir. 3. şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. 6-Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük alıp verebilir, ihalelere girebilir, şirket lehine taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat, bilirkişi, ihracat, ithalat, mutemetlik yapabilir, mutemetlik e verebilir, 7-Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi, garanti ve kefalet temin edebilir, 8- Şirket kendi ürettiği ve temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve dışında şube, pazarlama üniteleri ile atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri kurabilir, teşhir ve satış yerleri, depo, ambar, ardiye ve antrepo açabilir veya işletebilir, mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir, 9-Şirket kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat çıkartabilir, 10-Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi alınmak suretiyle gerçekleşebilir; esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`ndan gerekli izin alınacaktır. 11. Gıda takviyesi olarak kullanılmak üzere vitamin ve mineral imalatı ve fason üretimi , alım satımı, ithalatı ve ihracatı yapabilir.

Contact details

Legal addressMAHMUTBEY MH.TAŞOCAĞI YOLU CD. BALANCE GÜN.BL.NO:19/1 İÇ K.11 BAĞCILAR
Phone
 • +90**************
Fax
 • 021********
Website
 • pha***************

Officers

individual

IndividualTurkey

Abdulhaluk Sancak

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

individual

IndividualTurkey

Abdulhaluk Sancak

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0729-0513-5380-0014

Frequently asked questions

Where is HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MAHMUTBEY MH.TAŞOCAĞI YOLU CD. BALANCE GÜN.BL.NO:19/1 İÇ K.11 BAĞCILAR

What is HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.)

What year was HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ started?

HUMANİS SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ was started in 2010