Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

FAQ

Find out all the information about İSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Nov 22, 2023

İSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Nov 22, 2023

Turkey 11 Oct 2016 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameİSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode51601-5
Registry number1041625
Incorporation Date11 Oct 2016 (7 years ago) / 189 companies with the same date
Paid share capital3.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #551002 - Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)
  • #5510 - Hotels and similar accommodation
  • Description:
  • OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ a. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.  b. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. c. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, otel yönetimi ve bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. d Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.  ŞİRKET BU AMAÇLARA ERİŞEBİLMEK İÇİN Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere şirketler, tesisler, ticari üniteler kurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, işletebilir ya da işlettirebilir. Konusu ile ilgili yurt içinde ya da dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilik alabilir verebilir irtibat büroları satış ve dağıtım teşkilatı kurma işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.  Konusu ile ilgili her türlü mali ve ticari işlemleri icra edebilir. Teknik yardım proje, lisans,  ihtira beratı, patent, ticari unvan, model ve resim gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir; üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Kurulmuş ve kurulacak olan kooperatiflere üye olabilir Konusu ile ilgili gerek kendi nam ve hesabına ve gerekse üçüncü tüzel kişiler nam ve hesabına yurt içinde ve dışında açılan ihalelere katılabilir teklif verebilir, proje hazırlayabilir ya da hazırlatabilir kendi nam ve hesabına ihaleleri başkasına devredebilir. Konusu ile ilgili; devlet tarafından sağlanan tüm teşvikleri talep edebilir bu teşvikleri alabilir, başkaları tarafından alınmış teşvikleri devir alabilir kendi aldıkları teşvikleri devredebilir.  Konusu ile ilgili yurtiçinde ya da dışındaki sergi fuar ve bunlara benzer ticari ve mesleki nitelikli toplantı, çalışma ve etkinliklere katılabilir, reklâm, tanıtım ve pazarlama organizasyonları yapabilir ve bu alanda yurt içinde ve yurtdışında faaliyetlerde bulunabilir ve yurtiçi yurtdışı ve serbest bölgelerde şubeler açabilir.    Konusu ile ilgili olmak koşulu ile gerek duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satabilir ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir, gerektiğinde belediyeler ve kamu kuruluşlarına yol terk edebilir. İpotek veya rehin fekkedebilir, bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir irtifak ve diğer ayni haklar tesis edebilir, bunları devir edebilir, icabında ifraz ve tevhit ile parselasyon ve her türlü muamele tasarrufu yapabilir, taşınır veya taşınmaz mallar kiralayabilir,  kendisine ait olanları kiraya verebilir. Mal sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerine gerek kendi gerekse üçüncü şahısların her türlü borçlarını temine ipotek tesis edebilir,  borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir, menkullerini gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat almak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehini tesis edebilir ve şirket lehine alabilir, gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve şahsi kefalet verebilir. Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket Türkiyede veya yurt dışındaki firmalara ortak olabilir. Yabancı şirketlerin Türkiyedeki şubelerine ya da yabancı sermayeli Türkiye merkezli şirketlerin ve diğer tüm yabancı yatırım ve yatırımcıların mümessillik ve temsilciliğini yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Contact details

Legal addressSÜMER MH.PRF.DR.T.GÜNEŞ CD.THE İST.V.EFENDİ ST.SK.F-A/59/101 ZEYTİNBURNU
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Xinjiang Xiongdi Shangwu Youxian Gongsi

Müdür Münferiden


Paid-up share capital3.000.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0481-0618-7780-0011

Frequently asked questions

Where is İSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

İSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at SÜMER MH.PRF.DR.T.GÜNEŞ CD.THE İST.V.EFENDİ ST.SK.F-A/59/101 ZEYTİNBURNU

What is İSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

İSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)

What year was İSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

İSTANBUL YİDU OTELCİLİK YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016