Logo
Menu

Find out all the information about KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Dec 22, 2022

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Dec 22, 2022

Summary

NameKARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Status
  • ActiveThere are encumbrances related to the company in the file of the company.
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number919106-0
Registry number916670
Incorporation Date15 Apr 2014 (9 years ago) (232 companies with the same date)
Paid share capital275.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #602001 - Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  • #6020 - Television programming and broadcasting activities
  • Description:
  • AMAÇ VE KONU Madde 3-  Medya hizmet sağlayıcı şirketin başlıca amacı; 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanun hükümleri çerçevesinde RADYO YAYINCILIĞI TELEVİZYON YAYINCILIĞI ve İSTEĞE BAĞLI YAYIN HİZMETİ faaliyetlerinde bulunmaktır.   Medya hizmet sağlayıcı şirket  RADYO YAYINCILIĞI TELEVİZYON YAYINCILIĞI ve İSTEĞE BAĞLI YAYIN HİZMETİ faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için 6112 sayılı kanuna aykırı faaliyetlerde bulunmaması kaydıyla ihtiyaç mukabilinde aşağıdaki faaliyetleri yapabilecektir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluş yayın hizmeti ile ilgili olarak;   a) Yurt içine ve dışına yönelik, yeniden iletim dahil, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak; doğrudan halka yönelik olarak veya multipleks işletmecileri veya platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın hizmeti sunmak, b) Kanun çerçevesinde şirket devri veya birleşme işlemleri yapma, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde verici tesis ve işletim şirketine ortak olmak, yayın lisansını devralma ve devretme, ilgili kurumlara logo/çağrı işareti için marka tescil başvurusunda bulunmak, tescil edilen markayı devir almak ve devretmek, c) Verici ve alıcı cihazları kurmak, makine, teçhizat ve malzemenin ihtiyaca binaen üretilmesi, kiralanması, alımı, ihtiyaç fazlasının satılması, kiraya verilmesi ç) Prodüktörlük, haber, dizi, film, reklam vb program yayınları faaliyetinde bulunmak, bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkını almak, devretmek, d) Yurt içinde ve yurt dışında her nevi sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve olayı izlemek, gelişmesine katkıda bulunmak, eğitimler vermek ve almak, e) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç halinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak, f) Film, dizi, belgesel vb. video, radyo programları ve televizyon programlarını hazırlamak, bu hizmeti yapabilmek için stüdyo kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kullandırmak, bu konuda sözleşmeleri akdetmek; kısa, orta ve uzun vadeli kredi, teşvik almak ve kullanmak, g) İhtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak,ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek ğ) Yurt içi ve yurt dışında her türlü haberin toplanması, değerlendirmesi ve yayınlanmasının sağlanması, h) Yurt içi ve yurt dışında televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayın hizmeti programları yapmak, yaptırmak, gerekirse bu programları yurtiçinden ve/veya yurtdışından satın almak ve satmak, yayıncılıkla ilgili gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç duyulan cihaz, film, program, vs ithalatını ve ihracatını yapmak, ı) Yayın programları için üçüncü kişilerle reklam ve sponsorluk anlaşmaları akdetmek, telif anlaşmaları yapmak, belli aralıklarla kültür, sanat ve eğitim amacına yönelik gazete ve dergi yayımlamak, ı) 6112 sayılı Kanunun 19. maddesine aykırı olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak şirketlere kurucu ortak olunması, sonradan katılınması ve kuruluşların devir alınması, devredilmesi, satılması veya satın alınması  Şirket, Üst Kurulca yayın lisansı verilmesinden sonra da 6112 sayılı Kanuna aykırı faaliyetleri ana sözleşmeye dahil edemez. Ana sözleşme tescil ve ilan işlemleri TTK ilgili maddeleri çerçevesinde yapılır. Her türlü ana sözleşme değişikliği bir ay içerisinde RTÜK e yazılı olarak bildirilir.

Contact details

Legal addressHÜRRİYET MAH.MAHMUTBEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MER.BLOK N:13/511 BAHÇELİEVLER

Officers

Executive Board
Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden
Authorised Persons
Former Authorised Persons
Yönetim Kurulu Başkanı Temsile yetkili

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0523-0580-9100-0014

Related companies

By address
By officers

Frequently asked questions

Where is KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at HÜRRİYET MAH.MAHMUTBEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MER.BLOK N:13/511 BAHÇELİEVLER

What is KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

What year was KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ started?

KARDEŞLER RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ was started in 2014