Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about KEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Nov 22, 2023

KEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Nov 22, 2023

Turkey 11 Oct 2016 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameKEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode51587-5
Registry number1041611
Incorporation Date11 Oct 2016 (7 years ago) / 189 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #331501 - Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil)
  • #3315 - Repair and maintenance of ships and boats
  • Description:
  • Denizcilik Hizmetleri 1. Her türlü deniz nakil vasıtaları ile deniz, göl, nehir ve limanlarda kullanılan her nevi yelkenli, motorlu tekne, yat, gemi, römork, araç, taşıt, cihaz ve tesislerin imali, alım ve satımı, bunların karaya çekilmesi, bakım ve tamir işlerini yapmak. Ayrıca bu deniz vasıtalarının  imalinde ve bakım onarımında kullanılan her türlü madde,  malzeme, makine, teçhizat, yedek parça ve her türlü donanımın üretimi ve ticaretini yapmak. 2. Her tipte ve tonajda çeşitli hizmetlere dönük deniz nakil vasıtaları imalatını, donatım, tadilat, komple bakım ve onarım işlerini bizzat veya alt yükleniciler vasıtasıyla yapmak. Bunun için gerekli tersane ve tesisler kurmak, bu maksatla kurulmuş olan tersane, bakım onarım atölyeleri ve benzerlerini kiralamak, işletmek gerektiğinde üçüncü şahısların istifadesine tahsis etmek. 3 İnşa ettiği, satın aldığı ve kiraladığı gemi, yat ve benzeri her türlü deniz vasıtalarını turistik ve ticari maksatlarla Yurtiçi ve yurt dışı limanlar arasında işletmek. 4. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek, ithalat, ihracat ve her nevi ticareti yapmak. 5. Yurt içi ve Yurt dışında, amaç ve konusu ile ilgili olarak,  etüt,  plan projelerin; mimarlık, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek 6. Yurt içinde ve dışında mümessillik, acentelik, bayilikler kurmak, devralmak, devretmek veya kiralamak. Marka distribütörlüğü almak, kendisi üzerinden bayi yapılanması kurmak. Şirket Kuruluş Amacına Ulaşmak İçin 7. Yurt içi ve dışındaki kredi müesseselerinden teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler sağlamak. 8. Her türlü lisans, know-how, teknik yardım, franchise, marka ve sair fikri haklara ilişkin sözleşmeyi akdetmek, her türlü marka, ticari unvan, know-how ve patent hakkı ve sair gayri maddi hakları edinmek, devralmak, devretmek, kiralamak, satmak ve bunların üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. 9. Her türlü menkul ve gayrimenkulü edinmek, finansal kira yöntemiyle kiralamak, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak, kendi borçlarının teminatı olarak menkulleri üzerinde rehin, gayrimenkulleri üzerinde ipotek sınırlı ayni haklar kurmak ve bunları kaldırmak, alacakların teminatı olarak üçüncü kişilere ait menkuller üzerinde rehin, ticari işletmeler üzerinde ticari işletme rehni almak, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine ipotek tesis ettirmek ve bunları kaldırmak, bu hakları tapu siciline veya diğer ilgili sicillerine tescil veya terkin ettirmek. Yukarıda belirtilen iş ve işlerden başka, ileride şirket için yararlı görülecek işlere girişilmek istendiğinde, ortakların teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Contact details

Legal addressEMNİYET EVLERİ MH.YENİÇERİ SK. 42/A KAĞITHANE
Website
  • key*********

Officers

individual

IndividualTurkey

Batuhan Karakaş

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Batuhan Karakaş

Partners


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0548-0654-5010-0019

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is KEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

KEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at EMNİYET EVLERİ MH.YENİÇERİ SK. 42/A KAĞITHANE

What is KEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

KEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil)

What year was KEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

KEYS DENİZCİLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016