Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers4

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about KÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 27, 2024

KÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 27, 2024

Turkey 26 Feb 2016 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameKÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode25459-5
Registry number1015513
Incorporation Date26 Feb 2016 (8 years ago) / 200 companies with the same date
Paid share capital20.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #851002 - Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
  • #8510 - Pre-primary education
  • Description:
  • 1. Ülkemizin eğitim bakımından, daha üst bir düzeye ulaşabilmesini temin amacı ile ve yine bu konuda uğraş veren resmi teşekküllere yardımcı olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izin alınmak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim ve öğretim kademesine cevap verebilecek özel okullar, mevcut olanları devralmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görecek öğrencileri bilimsel ve çağdaş metodlarla en iyi bir şekilde eğitmek. 2.Kreş, okul öncesi, anaokulu, ilköğretim ve lise seviyesi öğrencilerinin çağdaş ve bilimsel şekilde eğitilmelerine, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına ve yabancı dil öğrenimi konusunda öğrencilere yardımcı olmak ve bu hususların tahakkuku için özel okullar açmak, kendilerine özel dersler vermek ve bu işleri yapan okullarla işbirliği yapmak. 3 Kreş, okul öncesi, anaokulu, ilköğretim ve lise talebe ve mezunlarının devam seviyesinde okullara girebilmelerini temin amacı ile okutulan müfredat programları çerçevesi içinde bilimsel, kültürel, sanatsal bilgileri vermek. Bu nedenle de hazırlık ve takviye dersleri ile fen bilimleri ve lisan laboratuvarları açmak ve bu işleri yapan kurumlarla işbirliği yapmak.  4. Yabancı dil eğitimi ile ilgili olmak üzere ses ve görüntü kasetleri, CDleri ithal ve ihraç etmek, bunları çoğaltmak ve pazarlamak buna bağlı olarak kurslar düzenlemek. 5. Her türlü eğitim faaliyetleri ile ilgili burs ve diğer öğretim ve eğitim çalışmaları düzenlemek. 6. Çağdaş eğitimin her yönden geliştirilmesi için, her düzeyde ve her türlü ulusal ve uluslararası destekli araştırmalar yapmak ve bu amaçlı organizasyon ve kurumları kurmak. Bu amaçla her türlü eğitim bazlı malzeme ithal ve ihraç etmek. 7. Eğitim ve öğretim ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliği ortamının en iyi biçimde gelişmesine katkıda bulunmak. 8. Konu ile ilgili gazete, dergi, broşür, afiş, kitap ve buna benzer her türlü evrakın, gerekli izinler alınmak suretiyle, yayımı, dağıtımını yapmak ve yaptırmak. 9. Konusu ile ilgili olmak üzere bilumum teçhizat, dekorasyon ile mekanik ve elektronik araç ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 10. Yayınlarla ilgili olan telif haklarını satın almak, satmak ve devretmek. ŞİRKET BU MAKSAT VE GAYELERİNİN TAHAKKUKU İÇİN YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLETME MEVZUUNUN ÇERCEVESİ İÇİNDE KALMAK ŞARTI İLE BÜTÜN HAKLARI İKTİSAP VE BORÇLARI İLZAM EDEBİLİR. ŞÖYLEKİ: 1. İştigal konusu ile ilgili olarak, komple tesislerin, makinelerin ithalat, ihracat, fason, dahili ticaretini yapabilir. 2. Konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir.  3. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. 4. Şirket konusu içinde kalmak şartı ile yayıncılık, taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilik yapabilir. 5. Şirket konusu içinde kalmak şartı ile üçüncü şahıslara acentelik, bayilik ve mümessillik verebilir. 6. Şirketin maksat ve mevzuunun tahakkuku için motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir. 7. Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. 8. Şirket konusuna giren malların üretimini başkalarına yaptırabilir, işletebilir, fason yaptırabilir. 9. Şirket maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle menkul, ipotekli ve ipoteksiz gayrimenkul malları kiralayabilir veya temellük edebilir, bunların üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bu kabil malları iktisap edebilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşaa ettirebilir, başkalarından kiralayabileceği gibi aynı maksatlarla başkalarına da kiraya verebilir, gerektiğinde bunları onarır ve üzerinde tadilatlar yapabilir. 10. Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku zımnında para istikraz edebilir, bu cümleden olmak üzere kanunların tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir ve özellikle mal varlığına dair menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir veya alacağı karşılığında ahardan ipotek ve rehin alabilir işbu ipoteklerin terkinini talep edebilir. 11. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşebilmesi için mağaza, satış merkezi ve depolar açabilir ve bunları işletebilir. 12. Şirket konusu ile ilgili olarak komisyonculuk ve distribütörlük sözleşmeleri akd edebilir. 13. Şirket iktisadi maksat ve konularının gerektirdiği ticari muamelelerin tamamını ihraç edebilir, bu cümleden olmak üzere patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, işlete

Contact details

Legal addressMİTHATPAŞA MAH.HİDAYET SK.1 NOLU BLOK NO:14A EYÜPSULTAN
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Asim Eki̇nci̇

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Mahmut Erdem

Partners


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0602-0509-5970-0014

Frequently asked questions

Where is KÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

KÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MİTHATPAŞA MAH.HİDAYET SK.1 NOLU BLOK NO:14A EYÜPSULTAN

What is KÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

KÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)

What year was KÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

KÜÇÜK KELEBEKLER ANAOKULU VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016