Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers9

Tax information

FAQ

Find out all the information about LEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 18, 2024

LEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 18, 2024

Turkey 22 May 2015 (9 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameLEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • LEO MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode975850-0
Registry number973320
Incorporation Date22 May 2015 (9 years ago) / 265 companies with the same date
Paid share capital110.754,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #711210 - Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
  • #7112 - Engineering activities and related technical consultancy
  • Description:
  • Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Teknoloji Alanında Araştırma ve Geliştirme 1. Teknoloji alanında her türlü araştırma, geliştirme, yenilik ve inovasyon faaliyetleri yürütmek 2. Ar-Ge ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde teknolojik yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini sağlayacak faaliyetler yapmak 3. Her türlü teknik konuda, temel bilimlerde, fen bilimlerinde ve her türlü mühendislik bilimlerinde araştırma, geliştirme yapmak 4. Araştırma ve geliştirmesi yapılan teknolojik konuları ticarileştirmek, yurt içi ve yurt dışı satışlarını yapmak, toptan ve perakende satışlarını yapmak 5. Araştırma geliştirmesi yapılan teknolojik ürünlerin üretimini yapmak. Mühendislik 1. Yazılım, Bilgisayar, Elektronik, Elektrik, Kontrol, Mekatronik, Makine ve Otomotiv Mühendisliği alanında hizmet sunmak 2. Her türlü mühendislik proje ve uygulamalarını yapmak 3. Her türlü mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermek 4. Plan proje teknik hesaplar konularında danışmanlık yapmak 5. Etüt, araştırma, fizibilite projeleri yapmak 6. Teknik bilgi desteği ve teknik eğitim hizmetleri vermek 7. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mühendislik hizmetini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek, hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabuller yapmak, yapılmış bulunan projelerin tadilat ve değişikliklerini yapmak 8. Mühendislik alanında kullanılacak her türlü ürünlerin tasarımı ve prototiplenmesi 9. Her türlü elektrik ve elektronik mühendisliği alanında hizmet sunmak Şirket gerek benzeri işleri yapan ve gerekse yurt içi pazarlama, ithalat ve ihracat işleri yapan şirketler kurabilir. Her türlü ticari organizasyonlara katılabilir ve temsilcilikler alabilir ve verebilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Bu konularda firmaların ortak amaçları gerçekleştirmek için kurdukları ve kuracakları birlik ve kuruluşlara katılabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Contact details

Legal addressTOMTOM MAH.CAMCI FEVZİ SK.İŞ HANI BLOK NO:32 İÇ KAPI NO:1 BEYOĞLU
Phone
  • +90**************
Website
  • leo***************

Officers

individual

IndividualTurkey

Christian Josef John

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Christian Josef John

Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0608-1435-5300-0001

Frequently asked questions

Where is LEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

LEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at TOMTOM MAH.CAMCI FEVZİ SK.İŞ HANI BLOK NO:32 İÇ KAPI NO:1 BEYOĞLU

What is LEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

LEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)

What year was LEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ started?

LEO DRİVE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2015