Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers6

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about MAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Nov 27, 2023

MAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Nov 27, 2023

Turkey 27 Sep 2018 (5 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameMAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • KARAGÜN GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • KARGÜN TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode157339-5
Registry number1147193
Incorporation Date27 Sep 2018 (5 years ago) / 225 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #683101 - Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)
  • #6831 - Real estate agencies
  • Description:
  • a)Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak. b) Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak. c)Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. d) Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. Şirketin amacına ulaşabilmesi için; a)Yurtiçinden, yurtdışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması: b) Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri menkul mallar şirket konusu ile ilgili taşıtlar ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması: c) Şirket lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinden olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticaret işletme rehini akdedilmesi: d) Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin ustalık haklarının, ticaret Unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, e)Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu karar aldıktan sonra genel kurulun onayına sunacak ve şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Contact details

Legal addressBARIŞ MAH.BELEDİYE CAD.GINZA LAVINYA AP.NO.30/111 BEYLİKDÜZÜ

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Akti

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ahmet Akti

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0512-0702-8950-0001

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is MAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

MAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at BARIŞ MAH.BELEDİYE CAD.GINZA LAVINYA AP.NO.30/111 BEYLİKDÜZÜ

What is MAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

MAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)

What year was MAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

MAKHAN İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2018