Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers15

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about MAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Nov 08, 2023

MAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Nov 8, 2023

Turkey 06 Jul 2015 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameMAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • MAUN DANIŞMANLIK EMLAK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode982284-0
Registry number979752
Incorporation Date06 Jul 2015 (8 years ago) / 217 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #702202 - İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
  • #7022 - Business and other management consultancy activities
  • Description:
  • A Yurtiçinde ve yurtdışında, eğitim, teknoloji-yazılım, enerji, maden, inşaat, gayrimenkul geliştirme, turizm, gıda, hayvancılık, finans, sağlık, tekstil, kimya, otomotiv, operasyonel (makine teçhizat, motorlu taşıt vb.) kiralama, basılı ve dijital medya, dış ticaret, lojistik, ekonomi ve hukuku ilgilendiren tüm alanlarda satış-pazarlama, yönetim danışmanlığı yapmak. Şirket danışmanlık hizmeti verdiği sektörlere ilişkin karlı gördüğü aşanlarda imalat yapabilir, yaptırabilir. B İlgili alanlarda her türlü danışmanlık ve yönetim destek hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin yönetim danışmanlığını ve gerektiğinde yönetimi üstlenmek. Şirket yukarıda belirtilen amaca ulaşabilmek için; 1.Konusu ile ilgili olarak özelleştirme de dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. 2.Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve/veya mümessillikler verebilir. 3.Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir; sergi, konferans vb. toplantılar tertipleyebilir. 4.Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir. 5.Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehini alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotek te dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin ticari işletme rehni ve ipotek te dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinleri fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir, ithalat ve ihracat yapabilir. Şirket amacını ve çalışma konularını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul malları ve bu mallara müteallik hakkı iktisap etmek ve bu hususta şirket işleri için luzumlu gayrimenkul ve tesisleri takyidatlı veya takyidatsız hisseli veya hissesiz satın almak inşa tamir ve tadil etmek veya ettirmek kısmen veya tamamen kiralamak kiraya vermek ve icabında bunları satmak devretmek ipotek etmek ve fekketmek aldığı gayrimenkullerin tevhit ve ifraz işlerini yapmak gayrimenkul üzerinde her nevi ayni veya şahsi takyitlerin ihdası ile irtifak sükuna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek cins tahsisi yaptırmak başkalarına gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni ve şahsi hakların tesisi ile ipotek kabul etmek ve fekketmek menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 6.Lisans,imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tescil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir 7.Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlara yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir. 8.Şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetlerini yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, sahibi olduğu hisseleri satabilir. 9.Poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul ve aracılık yapmamak kaydıyla ciro, imza ve ihraç edebilir. 10.Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir. 11. Aracılık yapmamak şartı ile şirket fonlarının değerlendirilmesi için her ürünü, hisse senedi ve tahvili alabilir ve bunları teminat olarak verebilir. 12.Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketleri devir, birleşme, nevi değiştirme ve tasfiye işlemlerini yapar ve şirketlere mali danışmanlık hizmetleri verir. 13.Ticari,mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapabilir. 14.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri

Contact details

Legal addressİSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ A2 BLOK K16 N457 YEŞİLKÖY BLV. BAKIRKÖY
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Mehmet Akçay

Former Executive Board

individual

IndividualTurkey

Ahmad Mansour

Former Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0613-0843-5560-0012

Frequently asked questions

Where is MAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

MAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ A2 BLOK K16 N457 YEŞİLKÖY BLV. BAKIRKÖY

What is MAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

MAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

What year was MAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

MAUN SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2015