Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

FAQ

Find out all the information about MOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Oct 03, 2023

MOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Oct 3, 2023

Turkey 15 Feb 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameMOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode361615-5
Registry number1352376
Incorporation Date15 Feb 2022 (2 years ago) / 339 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #619090 - Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
  • #6190 - Other telecommunications activities
  • Description:
  • -Yasal mevzuat uyarınca her türlü mal ve hizmetin alım, satım, üretim, pazarlama, ithalat, ihracat ve dış ticaretini yapmak. - Yasal mevzuat uyarınca yurt içi ve yurtdışı her türlü iletişim hizmetlerini sağlamak, aracılık etmek, iletişim hizmetleri alanında danışmanlık vermek, - Yurt içi ve Yurt dışında Müşteri hizmetleri, iletişim hizmetleri, teknik destek, içerik denetimi, insan kaynakları, dış kaynak kullanımı, bilişim, bilgi teknolojileri, danışmanlık, yazılım geliştirme gibi tek ve çok dilli hizmetler gerçekleştirmek, bu hizmetleri almak, satmak, dış ticaretini yapmak, -Telefon ve her türlü iletişim araç gereçlerinin ve yedek parçalarının ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak. -Şirket her türlü telefonla, haberleşme cihazları, cep ve telsiz telefon ve telefon santralleri alımı, satımı, bakım onarımı ve servis hizmetleri ve pazarlamasını toptan ve perakende yapmak ve yaptırmak, - Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak -Şirket GSM operatörlüklerinin bayiliklerini almak, bayilikler vermek, hat almak, hat satmak, hat açmak ve kapatmak, bu konu ile ilgili bulunan hizmetleri almak, satmak, fatura tanzim etmek, tanzim edilmiş faturaları GSM operatörleri adına tahsil etmek. -Cep telefonu, telsiz telefon, telefon santralleri ve bunlarla ilgili tüm aksesuarları almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. - Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü yazılım ve donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak. *Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. - Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. - Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. - Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik ve telekomünikasyon inşaatını, tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak, - Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, -Her türlü yazılım geliştirmek, almak , satmak, dış ticaretini yapmak, - Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak,- Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek. 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni

Contact details

Legal addressİÇERENKÖY MH.ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY CAD.ÖZİŞ SİT.NO:21/6 ATAŞEHİR
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

"movements" Drustvo Za Informatiku, Marketing, Kon

Müdür Münferiden


Paid-up share capital100.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0623-1788-7530-0001

Frequently asked questions

Where is MOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

MOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at İÇERENKÖY MH.ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY CAD.ÖZİŞ SİT.NO:21/6 ATAŞEHİR

What is MOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

MOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)

What year was MOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

MOVEMENTS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022