Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers9

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 11, 2023

OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 11, 2023

Turkey 12 Oct 2020 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameOLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode270422-5
Registry number1260183
Incorporation Date12 Oct 2020 (4 years ago) / 293 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #721101 - Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  • #7211 - Research and experimental development on biotechnology
  • Description:
  • Şirketin Başlıca Amaç Ve Konusu Şunlardır; 1-Her türlü tıbbi, tıbbi genetik, kimyevi, beşeri, biyolojik, zirai, gıda, veterinerlik gibi alanlarda kullanılan primer, probe ve oligo olarak adlandırılan sentetik DNA ürünlerinin araştırma, geliştirme, üretim ve sentezinin yapılarak satılması, 2-Her türlü tıbbi genetik, klinik ve araştırma amaçlı moleküler biyoloji laboratuvar uygulamalarında kullanılan kimyasal ve reaktif maddelerin araştırma , geliştirme , üretim ve sentezinin yapılması, 3-İnsan, hayvan ve bitki sağlığı alanlarında tarama, tanı, tedavi, kontrol, ölçme, saptama ve araştırma amaçlı kullanılacak ürünlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, üretim ve sentezinin yapılarak satılması, 4-Polimorfik belirleyiciler kullanılarak genotiplendirme amacıyla DNA teknolojilerine dayalı testlerin ve kitlerin araştırma ve geliştirilmesi, üretim ve sentezinin yapılarak satılması, 5-Tıp ve Biyoloji konusunda AR-GE yapmak, 6-İnsan yaşamının kalitesini artırmak amacı ile üretilen sistem veya ürünlerde biyolojik proseslerin kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, üretiminin yapılarak satılması, 7-Biyoteknoloji ve Biyomedikal konularında faaliyette bulunmak, ürün üretmek ve pazarlamak ve bu konuda hastanelere, üniversitelere ve araştırma kurumlarına servis hizmeti sunmak ve almak, 8-Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul malzeme alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 9-Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı veya açacağı ihalelere girmek ve taahhütlerde bulunmak, konusu ile ilgili ithalat ve ihracaat yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında acente ve temsilcilik açmak, almak veya vermek, 10-Şirketin amacını gerçekleştirmek için gereklilik durumlarında ilgili mercilerden izin alarak her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, yeni teknolojiler geliştirmek ve bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara, fuarlara katılmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek ,için aşağıdaki konular dahilinde çalışacaktır: -Şirket konusu ile ilgili hammadde , yarı mamul ve mamul maddeleri , makine , komple tesis , kalıp yedek parça ve aksamının ithal ,ihraç , imal , dahili ticaret ve pazarlama işlerini gerçekleştirmek -Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilmek ve mevzuata uygun olarak acentelik ,mümessillik , komisyonculuk faaliyetlerinde bulunmak , yurt içinde ve yurt dışında bayilik almak ve vermek . -Şirketin amacı ile ilgili her türlü ticari , mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra etmek ; -Pazarlama ekipleri kurarak ürettiği ve satın aldığı ürünlerin pazarlamasını yapabilir ; -Her türlü özel ve resmi kurumun ve kuruluşların açacağı konusu ile ilgili ihalelere katılmak , temin tedarik ve taahhütte bulunabilir , -Şirket amacına ulaşabilmek için lüzumu görülen her türlü nakil vasıtası , binek otomobil , kamyon ve kamyonet gibi nakil araçlarını satın almak , satmak veya kiralamak , suretiyle kullanmak bunlarla pazarlama ekipleri kurmak ve pazarlama yapmak; -Şirketin amacıyla ile ilgili olarak , marka ihtira ,beratı , ustalık , lisans , patent vb. her çeşit mülkiyet haklarını devir almak , bu hakları almak elde etmek , kendi haklarını devretmek , devir vermek , kiralamak , kiraya vermek bunlar üzerinde lisans ve know how anlaşmaları yapmak şirketin amacıyla ile ilgili alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul , nakil vasıtasıyla , tesis ve makine ve bunları mütevellit ani hakları satın almak , kiralamak , kiraya vermek , işletmek, ipotekli veya serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak ,finansal kiralamak yoluyla kiralamak . -Şirket her türlü bankadan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa , orta ,uzun vadeli krediler alabilir , şirket konusuyla ile ilgili olarak bankalar ve sair müesseseler ile özel ve tüzel kişilerden kredi alabilir ikrazda bulunabilir , işletme konularında faaliyette bulunan diğer yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle anlaşma yaparak ortaklık ve iş birliğinde bulunabilir . Kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir . Şirketlerin hisse senetlerini , şirketler ile devletin çıkaracağı tahvilleri satın alabilir . Aracılık yapmamak kaydıyla satabilir ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilir . -İştigal konusuyla ile ilgili markalar , modeller , resimler , imtiyazlar ,lisanslar , know-how izin ruhsatnameleri , ihtira beratları ,telif , imtiyaz ,alameti farika ,patentler ve diğer gayri maddi haklar üzerinde tasarrufta bulunabilir , iktisap edebilir . -Şirket amaç ve konular

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.BÜYÜKDERE CAD. NORAMİN İŞ MERKEZİ NO:237/1 SARIYER
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Mustafa Kolukirik

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Mustafa Kolukirik

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0641-0691-6700-0001

Frequently asked questions

Where is OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.BÜYÜKDERE CAD. NORAMİN İŞ MERKEZİ NO:237/1 SARIYER

What is OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

What year was OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ started?

OLİGO X BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2020