Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers13

Tax information

Related companies3

FAQ

Find out all the information about ORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 29, 2023

ORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 29, 2023

Turkey 27 Dec 2002 (21 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
 • ORBİT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode488806-0
Registry number488806
Incorporation Date27 Dec 2002 (21 years ago) / 186 companies with the same date
Paid share capital250.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #692004 - Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri
 • #6920 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
 • Description:
 • Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını üstlenmek. Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; 1-Konusu ile ilgili olarak, yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. 2-Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. 3-Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. 4-Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, sahibi olduğu hisseleri satabilir. 5-Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketleri devir, birleşme, nevi değiştirme ve tasfiye işlemlerini yapar ve şirketlere mali danışmanlık hizmeti verir. 6-Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapabilir

Contact details

Legal addressKOŞUYOLU MAH.KATİP SALİH SK. NO:24 KADIKÖY
Fax
 • 021********
Website
 • orb*********
Phone
 • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Yusuf Şi̇mşek

Müdür Münferiden


Paid-up share capital250.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Vinca Diş Ti̇caret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇

Partners


Paid-up share capital250.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0645-0227-6480-0015

Frequently asked questions

Where is ORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at KOŞUYOLU MAH.KATİP SALİH SK. NO:24 KADIKÖY

What is ORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri

What year was ORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ started?

ORBİT MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2002