Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about ÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 06, 2024

ÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 6, 2024

Turkey 24 Aug 2023 (10 months ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode476471-5
Registry number1471301
Incorporation Date24 Aug 2023 (10 months ago) / 265 companies with the same date
Paid share capital3.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467702 - Atık ve hurda toptan ticareti (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler) (metal ikincil hammaddeler hariç)
  • #4677 - Wholesale of waste and scrap
  • Description:
  • 3. AMAÇ VE KONU Madde 3- Sirketin amaç ve konusu baslıca sunlardır. a- Her türlü Maden Hurda Ticareti Tasımacılık faaliyetleri 1- Her türlü maden metal hurda demir, kagıt, çinko, kursun, bakır, naylon, granör, tekstil hurdaları, aliminyum, bronz, bakır, krom nikel alım satımını yapmak. Bu isler için atölyeler tesis etmek. 2- Alınan ticari emtiayı atölyelerde isleyerek geri dönüsümünün saglanarak mamül hale getirmek. 3- Hurda eritme üniteleri kurarak, satısını yapmak. Bu isler için gerekli teçhizat ve makinalara sahip olmak. Pazarlama satıs, nakil ve montajı için gerekli büro ve santiyelere, bütün teçhizat ve makinaları çalıstırmak, isletmek, gerekirse baskalarına kiralamak ve satmak. 4- Yukarıdakilere istinaden. Çesitli marka ve firmaların bayiligini, temsilciligini, toptancılıgını, distirübü-törlügünü almak. Resmi ve özel kurumlarda ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, ihaleler almak, satmak kiralamak veya kiraya vermek. b) - Tasımacılık Faaliyetleri, bb- Yurt içinde her nevi kara, nakil vasıtaları ile yük ve esya tasımacılıgı, nakliye komisyonculugu ve acenteligi yapmak. 2- Sirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. c) - Sirket amaç ve konularıyla ilgili olarak asagıdaki islemleri yapar. aa. Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve sahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkul üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir. bb. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinden ve yurt dısından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Sirketin sahip oldugu her türlü menkul ve gayri menkuller ile her türlü sabit tesis ve demirbasları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü sahıs ve tüzel kisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü sahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. cc. Sirket konusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge alameti farika gibi sınai, mülkiyet hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü sahıslara devredebilir. Her türlü hukuki tasarruf islemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. dd. Sirket gaye ve konusunun gerçeklestirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, insa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferag, bunları kısmen veya tamamen üçüncü sahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. ee. Sirket gayelerinin olusmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar aktedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Sirketin kuracagı tesisleri için gerekli iç ve dıs kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kurulus ve isletmelerden temin edebilir. ff. Sirket konusu ile ilgili mamüllerin depolanması, nakli, satısı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. 6. Sirket gayelerini gerçeklestirmek için tüm sınai mali ve hukuki islem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilimum ihalelere istirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distiribütörlük alabilir ve verebilir. 7. Sirket konusuyla ilgili olan sirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak isletme ve sirketlere istirak edebilir. Sirket konularıyla ilgili istigal eden firmaları ve ticari isletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmus ve kurulacak sirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 8. Sirket gayesine faydalı o

Contact details

Legal address7-8-9-10.KISIM MAH.ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CAD.A NO:22/1-198 ATAKÖY

Officers

individual

IndividualTurkey

Mehmet Özcan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Mehmet Özcan

Partners


Paid-up share capital3.000.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0672-0768-6030-0001

Frequently asked questions

Where is ÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

ÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at 7-8-9-10.KISIM MAH.ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CAD.A NO:22/1-198 ATAKÖY

What is ÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

ÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Atık ve hurda toptan ticareti (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler) (metal ikincil hammaddeler hariç)

What year was ÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

ÖZCANSAN METAL KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2023