Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers43

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about PARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 21, 2023

PARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 15 Feb 2000 (24 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NamePARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • PARK ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Status
 • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode433400-0
Registry number433400
Incorporation Date15 Feb 2000 (24 years ago) / 50 companies with the same date
Paid share capital309.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #642000 - Holding şirketlerinin faaliyetleri
 • #6420 - Activities of holding companies
 • Description:
 • Holding iştirak ettiği şirketler bünyesinde olmak üzere ticari,sınai,tarımsal,gıda ve hayvancılık,madencilik,enerji, inşaat,ulaştırma,turizm,sigortacılık,eğitim,sağlık, reklamcılık,basın-yayın,iletişim ve telekominikasyon gibi konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlere,iştirak etmek bunların yönetim ve denetimine girmek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu maksatla; Yurtiçi ve yurt dışında menkul mal,gemi dahil her nevi gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname,imtiyaz,ihtira,telif, işletme ticaret unvanı,işletme adı,alameti farika,patent, marka vs. gibi)ifraz ve tevhit edebilir,satar,satın alır,ve verir,inşa eder ve ettirir,kat karşılığı arsa alır,kat karşılığı gayrimenkul verebilir,kiralar,kiraya verir,ipotek dahil olmaküzere gayri menkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir,çözebilir,bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir,Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir,imzaladığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni,şahsi, ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tesil ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm aynı,şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını, dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir,kiralayabilir. Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleşebilmesi için leyh ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp verebilir, değiştirebilir,çözebilir. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile Şirket'e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni,ticari işletme rehni,kefalet ve banka teminatları alabilir,borcu temlik edebilir,bu teminatları feshedebilir,çözebilir,gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi,maddi ve gayrimaddi borçları,almış olduğu her çeşit kredi,vermiş olduğu taahhüt garanti ve kefaletler karşılığında 'Şirket' varlıkları, malları,alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir,alacaklarını temlik edebilir,benzeri garantileri verebilir.Ayrıca 3.şahıslar lehine ipotek verebilir,müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. ve 7.4.2006 tarihinde tescil edilen Genel kurulda yazılı olan diğer işler.

Contact details

Legal addressPAŞALİMANI CAD.N.73 ÜSKÜDAR
Fax
 • 021********
Phone
 • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Fercan Aykutlu

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Naci̇ Övünç

Yönetim Kurulu Üyesi 'A' Grubu İmza

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0721-0127-5770-0010

Frequently asked questions

Where is PARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

PARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at PAŞALİMANI CAD.N.73 ÜSKÜDAR

What is PARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

PARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Holding şirketlerinin faaliyetleri

What year was PARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ started?

PARK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ was started in 2000