Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers8

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about RASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 22, 2023

RASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 22, 2023

Turkey 21 Mar 2001 (23 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameRASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
 • PFLEİDERER TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • TASFİYE HALİNDE PFLEİDERER TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • PFLEİDERER TEKNOLOJİ HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ
 • RASYONEL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode455028-0
Registry number455028
Incorporation Date21 Mar 2001 (23 years ago) / 53 companies with the same date
Paid share capital712.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #494103 - Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
 • #4941 - Freight transport by road
 • #461901 - Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
 • #4619 - Agents involved in the sale of a variety of goods
 • Description:
 • Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: DIŞ TİCARET 01. Her türlü ticari, sınai ve zirai ürünlerin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, 02. Her türlü hammadde, yarı mamul ve mamullerin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, 03. Her türlü ticari, sınai ve zirai makineler ile araçların ve bunların yedek parçalarının ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, 04. Her türlü aksesuar ve sarf malzemelerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, 05. Kara, Hava ve Deniz araçlarına ait yedek parça, donanım ve teferruatın ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. LOJİSTİK 06. Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, 07. Nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, 08. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak. 09. Karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak. 10. Taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslararası nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımı, bayiliği, tekstil, elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. 11. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak. 12. Yurtdışı yurtiçi havayolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu eşya taşımacılığı işleri, komisyonculuğu, acenteliği yapmak ve yaptırmak, 13. Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yük ve eşya taşıma komisyonculuğu yapmak, 14. Yurtdışı ve/veya yurtiçi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak, 15. Havayolu, Karayolu, Demiryolu ve Denizyolu ile şehirlerarası ve uluslararası nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtımcılık yapmak, 16. Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla, yurtdışı ve/veya yurtiçinde depo ve/veya antrepolar inşa edilmesi, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek, 17. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kurulu depo ve/veya antrepoların bir bölümünü kiraya vermek ya da müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak, 18. Müşterilerin uhdesinde bulunan depoların organizasyonunu ve/veya işletilmesini yapmak, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyetlerde bulunur. a) Şirket amacıyla ilgili olarak her türlü danışmanlık, dahili ticaret, ithalat, ihracat, komisyon, taahhüt, mutemetlik, iç ve dış mümessillik yapmak, b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzer kredileri temin etmek, hisse senetlerini, tahvilat ve menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alıp satmak, c) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, onların hisse senetleri ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek, d) Şirket amacına ulaşabilmesi için her çeşit menkul (taşınır) ve Gayrimenkul (taşınmaz) malları ve bunlara ilişkin her türlü hakları iktisap etmek, satmak, inşa etmek, devir, ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerine ipotek, irtifak, intifa, sükna, rehin hakkı kurmak ve tescil ettirmek, fekk ettirmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ayni veya kişisel haklar kurmak ve bunları tescil veya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bunları tapu kütüğüne şerh ettirmek, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, idare binaları açmak ve inşa ettirmek, e) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü t

Contact details

Legal addressÇELİKTEPE MAH.İSMET İNÖNÜ CD. YILDIRIMLAR IŞ MER.BL.N:11/502 KAĞITHANE
Phone
 • +90**************
Fax
 • 021********
Website
 • ras*******************

Officers

individual

IndividualTurkey

Serdar Güler

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Fatma Çi̇ğdem Gülkandi̇l

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0728-0137-6980-0012

Frequently asked questions

Where is RASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

RASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ÇELİKTEPE MAH.İSMET İNÖNÜ CD. YILDIRIMLAR IŞ MER.BL.N:11/502 KAĞITHANE

What is RASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

RASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

What year was RASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

RASYONEL KITALARARASI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2001